Aine üldandmete ja ainekava andmete põhjal on võimalik tekitada täiendusõppeprogrammi üldandmed ja selle toimumine.

  • Süsteem genereerib esialgse loomisel olekus teemadest koosneva täiendusõppeprogrammi, mille väljad on osaliselt täidetud aine üldandmete ja ainekava andmetega (vt tabel).

Aine üldandmed või ainekava andmed

Täiendusõppeprogrammi üldandmed või toimumise andmed

Struktuuriüksus, nt rakenduslingvistika osakond (HVEE05)

Valdkond - humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Instituut - eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HVEE)

Nimetus eesti keeles

Nimetus eesti keeles

Nimetus inglise keeles

Nimetus inglise keeles

Eesmärgid eesti keeles

Eesmärk eesti keeles

Eesmärgid inglise keeles

Eesmärk inglise keeles

Õpiväljundid eesti keelesÕpiväljundid eesti keeles
Õpiväljundid inglise keelesÕpiväljundid inglise keeles

Kogumaht (1 EAP=26 tundi)

Kogumaht EAPdes

Õppekeeled

Õppekeel

Osalejate miinimumarvGrupi minimaalne suurus

Osalejate piirarv

Grupi maksimaalne suurus

Õppejõud (esimesena sisestatud)

Programmijuht

ÕppejõudÕppejõud
Veebipõhine õpeÕppetöö vorm
LõpphindamineÕpiväljundite saavutatuse hindamise viis
  • Programmiga edasi toimetamine toimub täiendusõppeprogrammide moodulis (ÕISi pealehel link Täiendusõppeprogrammid). Vajadusel saate poolelijäänud programmi mooduli esilehelt välja otsida.
  • Programmi üldandmed ja toimumise andmed tuleb täiendada, viia sisekasutusse ja seejärel kinnitada. Vajadusel saate selleks juhiseid peatükkidest "Programmi üldandmete haldamine" ja "Toimumiste haldamine"
  • Seejärel saab toimumisele isikuid registreerida ja nad õppima vormistada. Täpse ülevaate vajalikest toimingutest saate peatükist "Ülevaade programmil osalejatega seotud toimingutest".