Dokumendid Teatis täiendusõppes osalejale ja Teatis täiendusõppes osalejale (ingliskeelne) on mõeldud programmil õppivale (vormistatud õppijaks korraldusega määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) ja ka üksikuid õppeaineid kuulavale täiendusõppijale (vormistatud õppijaks korraldusega määramine täiendusõppijaks).

Teatisi saab vormistada korraga kõigile samal aluskorraldusel olevatele õppijatele ja ka õppijatele ükshaaval. Eesti- ja ingliskeelse teatise vormistamine toimub samalaadselt.

Täiendusõppijale õppimise kohta väljastatava teatise vormistamine hõlmab järgmisi teemasid.