Uue programmi lisamiseks vajutage ÕIS pealehel lingile Täiendusõppeprogrammid ning avanenud vormil nupule Lisa programm (vt joonis).

  • Avaneb üldandmete lisamise vorm.
  • Esmalt määrake programmi liik. Sellest oleneb, millised väljad tuleb programmi üldandmetes ja toimumise andmetes täita.
  • Programmi üldandmete teiste väljade täitmisest lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Programmi üldandmete väljade tutvustus ja täitmine". Kõik tärniga märgitud väljad peavad olema täidetud hiljemalt kinnitamise hetkeks.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

  • Kui soovite üldandmete sisestamist katkestada, vajutage vormi alaservas nupule Katkesta.
  • Üldandmete salvestamiseks vajutage vormi alaservas nupule Salvesta.
  • Salvestamise järel märgitakse üldandmete olekuks Loomisel. Programm on nähtav ainult tema sisestajale ja vastavate eriõigustega kasutajatele. Pärast salvestamist kuvatakse ekraanile üldandmete vaatamise vorm, millel alaservas on nupud edasiseks programmiga toimetamiseks (vt joonis).