Dokumendi liike Hinneteleht täiendusõppeprogrammile osalejale ja Hinneteleht täiendusõppeprogrammile osalejale (ingliskeelne) kasutatakse 20.05.2016 ja varem lõppenud täiendusõppeprogrammide toimumistel õppinutele lõpudokumentide vormistamiseks.

Dokumendid Hinneteleht täiendusõppeprogrammile osalejale ja Hinneteleht täiendusõppeprogrammile osalejale (ingliskeelne) vormistatakse programmi (vormistatud õppijaks korraldusega määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) läbinutele pärast täiendusõppeprogrammil osalejale väljastatava tunnistuse vormistamist.

  • Hinnetelehed saab vormistada korraga kõigile samal aluskorraldusel (määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) olevatele õppijatele.
  • Eesti- ja ingliskeelse hinnetelehe vormistamine toimub samalaadselt.
  • Kui õppijale on väljastatud eestikeelne tunnistus ja hinneteleht, on talle võimalik vajadusel väljastada ka ingliskeelne hinneteleht.

Enne hinnetelehe vormistamist kontrollige kas vajalik eeltöö on tehtud.

Hinnetelehe vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi.