Dokumendi liike Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale kuni 20.05.2016 ja Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale (ingliskeelne) kuni 20.05.2016 kasutatakse 20.05.2016 ja varem lõppenud täiendusõppeprogrammide toimumistel õppinutele lõpudokumentide vormistamiseks.

Dokumendid Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale ja Tunnistus täiendusõppeprogrammile osalejale (ingliskeelne) vormistatakse programmi (vormistatud õppijaks korraldusega määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) läbinutele. Tunnistusele tuleb lisaks vormistada hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale.

  • Tunnistused saab vormistada korraga kõigile samal aluskorraldusel (määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) olevatele õppijatele.
  • Eesti- ja ingliskeelse tunnistuse vormistamine toimub samalaadselt.
  • Sama programmi eest mõlemas keeles tunnistust väljastada ei saa.
  • Kui isikule on juba tunnistus vormistatud (dokument on loomisel, väljastatud või registreeritud olekus), siis pole võimalik samale isikule uut tunnistust luua.

Enne tunnistuste vormistamise alustamist kontrollige kas eeltöö on tehtud.

Tunnistuse vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi.