• Väljundiga Täiendusõppe lõpudokumentide register on võimalik saada väljavõte kõikide üksuste või mõne kindla üksuse määratud perioodil väljastatud täiendusõppe lõpudokumentidest (liigid: tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale, tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne), tunnistus täiendusõppijale, tunnistus täiendusõppijale (ingliskeelne), tõend täiendusõppeprogrammil osalejale, tõend täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne), kuni 20.05.2016 täiendusõppeprogrammil osalejatele ja kuni 02.03.2017 täiendusõppijatele kehtinud eesti- ja ingliskeelsed tunnistused).
 • Samuti saab lõpudokumente otsida programmide ja nende toimumiste kaupa.
 • Eraldi on võimalik otsida tühistamata ja tühistatud lõpudokumente ning eesti- ja ingliskeelseid lõpudokumente.
 • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp Täiendusõppe lõpudokumentide register ees ja määrake väljundi koostamistingimused.
 • Kui soovite otsida mingi üksuse kindlal perioodil väljastatud lõpudokumente, sisestage väljale Dokumentide väljastamise vahemik (vt joonis) sobivate kuupäevade vahemik ning määrake väljale Dokumendi väljastanud üksus sobiv üksus. Kui üksus jätta määramata, kuvatakse kõikide üksuste registreeritud tunnistused ja tõendid vastaval perioodil.

 • Kui soovite otsida lõpudokumente programmide kaupa, määrake Dokumendi väljastanud üksus rippmenüüst sobiv üksus. Lõpudokumendi väljastamise vahemiku sisestamine ei ole sellisel juhul vajalik. Tunnistuste ja tõendite andmed saab kuvada programmide ja nende toimumise kaupa, olenemata sellest, millisel ajavahemikul need registreeritud on. Seejärel saate määrata Programm rippmenüüst sobiva täiendusõppeprogrammi (vt joonis). Samast rippmenüüst saate valikuga Õppijad, kes pole programmiga seotud otsida valitud üksuse täiendusõppijate tunnistusi.

 • Kui programm on määratud, tekib rippmenüü Toimumine, millest saate vajadusel määrata sobiva toimumise.
 • Õppija üksus rippmenüüst saate vajadusel määrata üksuse, mille õppijatele vormistatud lõpudokumente te näha soovite.
 • Väljal Sorteeri saate määrata andmete järjekorra. Vaikimisi on andmed järjestatud dokumendi numbri järgi, kuid võite järjestada neid ka isiku nime, dokumendi kuupäeva, dokumendi struktuuriüksuse, programmi nimetuse ja koodi ning toimumise järgi.
 • Väljal Dokumendi olek on vaikimisi Määramata, st vaikimisi otsitakse nii tühistamata kui ka tühistatud dokumente. Valikutega Tühistamata ja Tühistatud saate otsida vastavas olekus dokumente.
 • Väljal Väljastamise viis on vaikimisi Määramata, st vaikimisi otsitakse nii paberil kui ka digitaalselt väljastatud dokumente. Valikutega digitaalselt ja paberil saate otsida ainult vastava väljastamise viisiga dokumente.
 • Väljal Näita ainult on vaikimisi Määramata, st vaikimisi otsitakse nii eestikeelseid kui ka ingliskeelseid dokumente. Valikutega Eestikeelseid ja Ingliskeelseid saate otsida ainult vastavas keeles dokumente.
 • Väljundi tekitamiseks määrake vormi vasakul ülaservas väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ning vajutage nupule Väljund. Väljundi veergu Märkus kuvatakse info tühistatud dokumentide kohta. Ingliskeelsete dokumentide numbrite järel on märge (ik).
 • Andmed on võimalik avada ka Exceli failina, selleks vajutage väljundi koostamistingimuste all olevale nupule Excelisse (vt joonis). Failis olevaid andmeid saate vajadusel endale sobivalt töödelda.

Struktuuriüksuse valikul näidatakse vaikimisi ka üksuse suletud eellase infot. Nt kui otsida SV täiendusõppe tunnistusi ja tõendeid vahemikus 01.01.2009 - 05.01.2017, siis kuvatakse väljundisse SV, SH, HT, SO jne väljastatud täiendusõppe lõpudokumendid.