• Kui isik on vormistatud täiendusõppijaks (korraldustega määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks ja määramine täiendusõppijaks), kuid ta soovib oma õpingud katkestada, siis saab selle vormistada prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega või prorektori korraldusega nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija).
 • Korralduse kinnitamisel saadetakse isikule automaatselt teavitus korralduse vormistamise kohta.
 • Kui isikule on määratud stipendium või õppetoetus, mida maksatakse personali- ja rahanduse infosüsteemi (Dynamics/FO)  kaudu, saadetakse korraluse kinnitamisel rahandusosakonnale automaatne teavitus korralduse vormistamise kohta.
 • Korralduse kinnitamisel tühistatakse õppija registreeringud õppeainetele, milles ta pole tulemust saanud. Vt täpsemalt ptk:"Registreeringute automaatne tühistumine eksmatrikuleerimisel".
 • Täiendusõppeprogrammile õppima võetut saab nimekirjast välja arvata alates programmi toimumise alguskuupäevale järgnevast kuupäevast, seega, kui tegemist on ühepäevase täiendusõppeprogrammiga, ei saa seda korraldust kasutada. Näiteks, kui toimumine on 12.10.2022 - 30.01.2023, siis täiendusõppijat saab välja arvata alates 13.10.2022-st. Kui täiendusõppijaks on võetud isik, kes kuulab üksikuid aineid, siis saab ta välja arvata alates tema õppe alguskuupäevale järgnevast kuupäevast.
 • Märkuseks: kui isik on vormistatud täiendusõppijaks, kuid õppetööle ei ilmu, on võimalik tema õppekoha tühistamiseks vormistada täiendusõppija õppekoha tühistamise korraldus.

Korralduse lisamiseks:

 • määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus või prorektori korraldus
 • dokumendi liigiks nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija) (joonisel p 1)
 • vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2)

 • Avaneb õppijate otsimise vorm. Vaikimisi on määratud, üksus, mille töötaja te olete. Määrake kitsendavad tingimused (nt õppuri liik). Mingi kindla õppija leidmiseks sisestage tema perekonnanime osa või matriklinumber ja vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse määratud tingimustele vastavate õppijate nimekiri. Isiku valimiseks korraldusele vajutage nime lingile. Kui õppijal on mitu hetkel kehtivat täiendusõppe õppekohta, valige korraldusele see, millelt soovite õppija välja arvata.
 • Avaneb korralduse vormistamise vorm (vt joonis).

 • Sisestage väljale Väljaarvamise kuupäev kuupäev, alates millest õppija õpingud katkestab.
 • Välja Päis tekst on täidetud automaatselt vastavalt dokumendi alaliigile.
 • Vajadusel saate sisestada korraldusele lisainfo. Selleks vajutage väljal Lisainfo nupule Muuda, sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest peatükist "Dokumendi aluste haldamine".
 • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja ja Dokumendi koostaja rippmenüüst dokumendi koostaja. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage nad vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".
 • Dokumendi jaluse teksti täiendamiseks vajutage väljal Jalus nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Korraldus salvestamiseks vajutage korralduse lisamise vormi alaservas nupule Salvesta. Tekib loomisel olekus korraldus.
 • Järgmiseks sammuks on korralduse väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamine.


Programmi toimumisele registreerunute nimekirjast katkestajat ei eemaldada. Registreerunute vaatamise vormi veerus Katkestatud näidatakse katkestamise kuupäeva ja vastava korralduse numbrit (vt joonis). Täiendusõppijale, kes programmiga seotud ei olnud, tekib õppe lõpu info tema õppekoha andmetesse.