Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

Ülevaade Tartu Ülikooli infosüsteemi rakendustest ja nende kasutamise juhistest.

Meeskonnatöö


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1E-postMeilivahetuse tarkvara. MS O365 Exchange Online.E-post
2Microsoft TeamsMeeskonnatöö rakendus, mis võimaldab pidada veebiarutelusid, jagada faile või neid ühiselt toimetada ja pidada kirjalikke vestlusi.Microsoft Teams - meeskonnatöö kaugelt
3Microsoft Office 365
 • Kontoritarkvara rakendused - Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, Onedrive, Planner jpm.
 • Ülikoolipere rohkem kui 17 000 liikmel on õigus kasutada MS Office 365 rakendusi pilvepõhiselt või laadida rakendus kuni viide arvutisse.
Microsoft Office 365
4Onedrive ja Sharepoint
 • Microsoft OneDrive võimaldab hoiustada dokumente Microsofti pilves. OneDrive salvestatud dokumente on võimalik teiste ülikooli kasutajatega jagada ning nendega ühiselt tööd teha.
 • Microsoft Teams-i meeskonnatöö gruppides hallatud failid on sünkroniseeritud MS Onedrive failihoidlaga.
Microsoft OneDrive
5Meililistiteenus lists.ut.eeMeililist (postiloend, list, jne) on meiliaadressite kogum, mille kaudu on võimalik suhelda sarnaste huvidega inimestega meili teel. Listid
6WikiInfo- ja teadmushaldus veebipõhiste ristseostatud artiklite vormis.Wiki tööala loomine wiki.ut.ee-s

Õppetöö


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1

Õppeinfosüsteem

 • Tartu Ülikooli väljaarendatud õppeinfo haldamise rakendus.
 • Õppijad kasutavad ÕIS 2 keskkonda. ÕISi veebiaadress õppijale on https://ois2.ut.ee.
 • Õppejõud kasutavad ÕIS 1 keskkonda. ÕISi veebiaadress õppejõule on http://ois.ut.ee.
2MoodleVeebipõhiste kursuste keskkondhttps://sisu.ut.ee/juhendid/moodle
3

Panopto

Loengusalvestuste loomise keskkondhttps://sisu.ut.ee/juhendid/panopto
4

Big Blue Button

BigBlueButton on vabavaraline veebiseminari süsteem, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga.

https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb
5

Tartu Ülikooli koolituskalender

Sisekoolituste kalenderhttps://wiki.ut.ee/display/ois/Sisekoolituskalender
6

Sisu@UT

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli õppe- ja teadustööga seotud veebilehestike tegemiseks.https://sisu.ut.ee/juhendid/sisuut
7

Akadeemilise mobiilsuse keskond

Akadeemilise mobiilsuse digitaalne töökeskkondhttps://jira.ut.ee/projects/AKADMOB/
8

Sisseastujate infosüsteem (SAIS)

SAISi abil saad esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse.https://www.sais.ee/
9

LimeSurvey

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks.https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey
10

DreamApply

Õppekohtadele kandideerimine välistudengitelehttps://estonia.dreamapply.com/

Teadustöö


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1GrandiveebProjektide menetlemise keskkond toetamaks erinevate ülikooli projektide rahastamistProjektide haldamise keskkond
2Grandisobitustarkvara
 • GST sobitab ETISe andmete põhjal Research Professionali rahastusvõimalusi siseveebis Tartu Ülikooli kasutajatele
 • ETIS andmed - doktoritöö kaitsmise aasta; CERCS teadusvaldkonnad
https://siseveeb.ut.ee/et/node/2029140
3Rahastamisvõimaluste andmebaas
 • Research Professional rahastusvõimaluste andmebaas.
 • Andmebaas on nähtav ainult Tartu Ülikooli arvutivõrgus või kui kasutajad logivad Tartu Ülikooli kasutajatunnuste ja parooliga sisse.
https://siseveeb.ut.ee/et/ope-teadus/research-professional
4Akadeemiliste töötajate tööplaanidAkadeemilise töötaja tööplaanis lepivad akadeemiline töötaja ja tema juht kokku töötaja tööülesanded ja tööaja jaotumise nende ülesannete vahelAkadeemiliste töötajate tööplaanide töövoo kasutamise juhend
5

TÜ raamatukogu andmebaasid

 • Tartu Ülikooli raamatukogu veebikeskkond
6Eesti Teadusinfosüsteem ETIS
 • ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem, mis koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta.
 • Samaaegselt on Eesti Teadusinfosüsteem kanal erinevate taotluste esitamiseks ning esitatud taotluste läbivaatamiseks ja taotluste ning projektide aruannete kinnitamiseks.

Juhtimine


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1RahaveebFinantsallika käsutajale mõeldud finantsjuhtimise rakendus.
2PalgaveebTöötajate palgaandmed.
3SisekäibearvedSisekäibe arvete haldus.
4PuhkuseveebPuhkuste planeerimise ja haldamise keskkondPuhkuseveebi juhend
5Dokumendihalduse infosüsteem (DHIS)
 • Dokumentide haldamise ja digitaalsete töövoogude rakendus.
 • Ostuarvete menetlemine
 • Käsundus- või töövõtulepingute registreerimine
 • Grupilähetuste menetlemine
 • Majanduskulude aruannete mentlemine
6Avalik dokumendiregister

Tartu Ülikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ülikooli tegevuse käigus
loodud või saadud dokumentidega.


7Ülikooli õigusaktide menetlemineÜlikoolide õigusaktide kavandite kooskõlastamine.https://siseveeb.ut.ee/et/tugitegevused/oigusakti-kavandi-kooskolastamine
8

Statistika töölaud

Tartu Ülikooli avalik statistika visuaalses vormingus.Rakenduses
9Lähetuskorraldused- ja aruandedLähetuskorralduste ja -aruannete vormistamise keskkondLähetuste töövoog
10Asendajate õiguste haldamineAsendatava (juht, fin. allika käsutaja) äraolekul tema asendaja TÜ infosüsteemide rakenduste juurdepääsude haldamineAsendajate õiguste haldamise töövoog
11Toitlustusteenuse tellimise keskkondToitlustusteenuse tellimise keskkond
12Reisi broneerimisankeetReisipakkumiste päringute keskkond
13VaraveebPõhivara haldamise lahendus.
14Varahalduse infosüsteem (Archibus)Vara- ja hoonete haldus
15HooldusraamatKinnisvara hooldusinfo hoidmise lahendus-andmebaas. Sealhulgas majade projektijooniste kogum.
16TagasisidekeskkondTartu ülikool viib igal aastal läbi töörahulolu ning tugiüksuste tööd puudutavad üleülikoolilised küsitlused.
17Töötaja raha liikumineÜlevaade töötajale temaga seotud maksetest (töötasu, hüvitised jmt.)
18Personali- ja rahanduse infosüsteem
 • Personali- ja finantshalduse lahendus. Põhineb MS Dynamics AX-l.
 • Paigaldatud kasutaja arvutisse

19

Konverentside krediitkaardi makstete haldusliides

Konverentside osalustasude krediitkaardiga maksmise lahendusKonverentside krediitkaardimaksete süsteemi kasutusjuhend
20Akadeemiliste ametikohtade konkursidAkadeemiliste ametikohtade konkursside haldus

Veebid


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1Tartu Ülikooli välisveebTartu Ülikooli avalik veebikeskkond
2Tartu Ülikooli siseveebTartu Ülikooli sisekasutuseks mõeldud veebikeskkond. Juurdpääs Tartu Ülikooli kasutajatunnusega.https://siseveeb.ut.ee/et/tugitegevused/siseveebi-juhend
3UTTVTartu Ülikooli video- ja fototeenuste veeebikeskkond.
4

Muuseumite veebilehed


5

UT ajakiri

Tartu Ülikooli ajakirja veebikeskkond
6

Ülikooli veebipood

Tartu Ülikooli meenete müümine veebikeskkonnas
7

Elektrooniliste valimiste keskkond

Tartu Ülikool kasutab valimisel elektroonilise hääletamise platvormi Tivi (tivi.io)


 • No labels