Sisekoolitus on ülikooli liikmeskonnale suunatud koolitustegevus, mille eesmärk on ülikooli töötajate tööalane arendamine lähtudes struktuuriüksuse ja ülikooli arengueesmärkidest.

Kõik töötajad saavad Sisekoolituskalendris

Koolituse andmetesse lisatud Läbiviija ja Korraldaja saavad

Eriõigustega töötajad saavad