• Kõigil koolitusele registreeritutel on võimalik vaadata koolitusele registreeritute nimekirja.
  • Eriõigustega töötajad saavad teisi isikuid koolitustele registreerida, nende registreeringuid tühistada ja registreeritutele kirja saata.

Sisekoolituse korral saavad isikuid registreerida, nende registreeringuid tühistada ja registreeritutele kirja saata ka koolituse andemetesse lisatud Läbiviija ja Korraldaja.

 

Juhend sisaldab järgmisi teemasid:

Registreeritute nimekirja vaatamine

Registreeritute nimekirjas vaatamiseks otsige koolitus üles ja vajutage koolituse info lehel nupule Registreeritute nimekiri.

Avaneb registreeritute nimekiri (vt joonis).

Kui lubatud on järjekorda registreerumine, koolituse registreerunute piirarv on täis ja järjekorda on registreerunud isikuid, siis näidatakse nende isikute nimesid eraldi nimekirjana registreeritute nimekirja all (vt joonis).

Registreerimine

Isiku koolitusele registreeimiseks vajutage Registreeritute nimekirja lehel nupule Registreeri (vt joonis).

Avaneb Isiku otsingu vorm. Otsige isik, keda soovite koolitusele registreerida välja. Vajutades isiku eesnime või perekonnanime lingile lisatakse ta koolitusele Registreeritute nimekirja.

Kui koolituse toimumise lõpp on möödas, on eriõigustega töötajal võimalik osalejaid juurde registreerida.

Eriõigustega töötajad saavad registreerida isikuid ka nendele koolitustele, mille sihtgruppi nad ei kuulu.

Registreeringu tühistamine

Registreeringu tühistamiseks vajutage Registreeritute nimekirja lehel lingile Tühista registreering (vt joonis) selle isiku nime real, kelle registreeringu soovite tühistada.

Lingile vajutades küsitakse kasutajalt Kas soovite registreeringu tühistada? Registreeringu tühistamiseks vajutage OK.

Eriõigustega töötajal on võimalik registreeringuid tühistada ka siis kui koolituse toimumise lõpp on möödas.

 

Registreeritutele kirja saatmine