Kõik töötajad saavad registreeruda sisekoolitustele, mille sihtrühma nad kuuluvad. Sihtrühmad on grupeeritud ametikoha põhiselt.

 

Juhend sisaldab järgmisi teemasid:

Registreerumine

Sisekoolitusele registreerumiseks otsige teid huvitav koolitus sisekoolituskalendrist üles.

 • Koolituste nimekirjas esitatakse veerus Registreerimisinfo vabade kohtade arv ja osalejate piirarv. Kui koolitusele on vabu kohti, on veerus Registreerumisinfo kohtade koguarv ja vabade kohtade arv ning veerus Minu tegevused link Registreerun (joonisel p 1).
 • Kui vabu kohti ei ole, kuid lubatud on järjekorda registreeruda, on veerus Registreerumisinfo link Rühm täis ja veerus Minu tegevused link Registreerun järjekorda (joonisel p 2). Koha vabanedes registreeritakse järjekorras esimene isik automaatselt koolitusele. Selle kohta saadetakse ka e-postile teade. Järjekorrast automaatselt koolitusele registreerunuks liikumine lõpeb 24 tundi enne koolituse algust.
 • Kui te ei kuulu sihtrühma, kellele on koolitusele registreerumine lubatud, siis on teie vaates ÕISis lahtrid Registreerumisinfo ja Minu tegevused tühjad (joonisel p 3).
 • Kui koolitusele registreerumine on lõppenud, on veerus Registreerumisinfo link Registreerumine lõppenud (joonisel p 4).
 • Kui koolitusele registreerumist ei ole veel avatud, näidatakse veerus Registreerumisinfo teadet registreerumise alguskuupäeva kohta (joonisel p 5).

Sisekoolitusele registreeruda saate ka koolituse info lehel vajutades nupule Registreerun (vt joonis).

Avaneb registreeritute nimekiri (vt joonis).

Kontrollige alati üle, kas teid lisati registreeritute nimekirja.

Kinnitus registreerumise kohta saadetakse ka teie ülikooli e-posti aadressile.

Kui registreerusite järjekorda, näidatakse teadet (vt joonis).

 • Kui koolitusel vabaneb koht, siis järjekorrast registreerituks liikumine toimub automaatselt. Osalejale saadetakse teade. Järjekorrast automaatselt registreerunuks liikumine lõpeb 24 tundi enne koolituse alguskellaaega või registreerumistähtaja lõpuga, kui see on varasem.

 

Sisekoolitusele registreerumine ei ole võimalik, kui teil on varem osaletud koolitusele tagasiside andmata. Näidatakse teadet (vt joonis)

 • Tagasiside andmiseks vajutage koolituse nimetuse real lingile Tagasiside.

Registreeritute nimekirja vaatamine

Registreerunute nimekirja vaatamiseks

 • vajutage sisekoolituskalendris koolituse real veerus Registreerumisinfo lingile (vt joonis)

või

 • vajutage koolitus info lehel nupule Registreeritute nimekiri (vt joonis).

Avaneb registreeritute nimekiri (vt joonis).

Registreeringu tühistamine

Koolitusele registreerunud töötajal on õigus koolituse korraldaja määratud tähtaja jooksul oma registreering tühistada.

Registreeringu tühistamiseks otsige koolitus sisekoolituskalendrist üles

 • vajutage sisekoolituskalendri veerus Minu tegevused lingile Tühistan (vt joonist)


või

 • vajutage koolituse info lehel nupule Tühistan (vt joonis).