Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ülevaade

Eesmärk on majanduskulude aruanded

  • vormistada ja kinnitada DHIS-is
  • raamatupidaja poolt kontrollida DHIS-is
  • kontrollitud andmed saata raamatupidamise süsteemi
  • maksta aruande summad välja makse saajale
  • peale väljamakse sooritamist saata raamatupidamise süsteemist raamatupidamiskannete info DHIS-i. 
  • Täida vorm DHISis (Lisa uus → Kuludokument → Majanduskulude aruanne) vastavalt juhendile.
  • Kontrolli, et makse saaja andmed on õiged
  • Kontrolli, et lisasid kuludokumendi faili ja võimalikud muud vajalikud dokumendid
  • Ära tee suunamisi kinnitajatele ega rahandusosakonnale - need teavitused liiguvad automaatselt. Suuna vaid teadmiseks kui see peaks vajalik olema.
  • Menetlust saad jälgida kandel staatuse välja infost.
Menetlusring ja kuluaruande staatuse info

Aruande menetlemine toimub ridade põhiselt - igale reale märgitakse finantsallikas ja selle käsutaja.

Aruande menetlus toimub automaatsete suunamise kaudu (käsitsi suunamist võib vajadusel kasutada, kui kellelegi on vajalik kuluaruanne "teadmiseks" edastada).

Ülesanded ja suunamisteavitused saadetakse automaatselt aruande ridades ja teistes rollides märgitud menetlejatele k.a. rahandusosakonnale.Aruande menetlusetapi kohta annab infot aruande staatus.

Oluline info


Dokumendi asukohaks tuleb valida 5-25 (Arveldused aruandvate isikutega, sealhulgas majandusavansid ja kuluaruanded v.a. projektidega seotud majanduskulude aruanded, mis tuleb sisestada sarja 5-34 (Projektide raamatupidamise algdokumendid).

! Projektidega seotud majanduskulude aruannete puhul tuleb lisaks vormi täitmisele luua pärast aruande kinnitamist trükifail.

Kõik osapooled saavad DHIS-ist oma ülesande kohta teavituse e-postile ja vastav tööülesanne on ka DHISi avalehel.

Kui DHIS-i keeleks on valitud inglise keel, on kuluaruande vorm, esilehe plokid ja teavitused ingliskeelsed.

Kui majanduskulude aruande kinnitajale on määratud asendaja, saab dokumenditeate ja kinnituse anda tema asendaja.

Hiljutised muudatused sisusOtsing

Kuluaruandeid saab otsida (Otsi → Kuludokument → Majanduskulude aruanne)

Otsetee lisamine

Otsingu (näiteks enda struktuuriüksuse aruanded) saab lisada otseteena DHIS-i esilehele. Vt juhendit ...

Kontakt

Sisuliste küsimuste korral pöörduda rahandusosakonda –

rahandus@ut.ee, tel  737 5208.

Tehniliste probleemide korral aitab DHIS kasutajatugi – 

dhis@ut.ee, tel 737 5606 või 737 6105.