Ülevaade

Eesmärk on majanduskulude aruanded:

  • vormistada ja kinnitada DHIS-is;
  • raamatupidaja poolt kontrollida DHIS-is;
  • kontrollitud andmed saata raamatupidamise süsteemi;
  • maksta aruande summad välja makse saajale;
  • peale väljamakse sooritamist saata raamatupidamise süsteemist raamatupidamiskannete info DHIS-i. 
Menetlusring ja kuluaruande staatuse info

Aruande menetlemine toimub automaatsete suunamiste kaudu (käsitsi suunamist võib vajadusel kasutada, kui kellelegi on vaja kuluaruanne "teadmiseks" edastada).

Ülesanded ja suunamisteavitused saadetakse automaatselt aruande ridades ja teistes rollides märgitud menetlejatele k.a. rahandusosakonnale. Tööülesandeid kuvatakse ka DHIS-i avalehel.

Aruande menetlusetapi kohta annab infot aruande staatus.

Oluline info

Dokumendi asukohaks tuleb valida 3-8 (Arveldused aruandvate isikutega, sealhulgas majandusavansid ja kuluaruanded v.a projektidega seotud majanduskulude aruanded, mis tuleb sisestada sarja 3-25 (Projektide raamatupidamise algdokumendid).

Kui DHIS-i keeleks on valitud inglise keel, on kuluaruande vorm, esilehe plokid ja teavitused ingliskeelsed.

Kui majanduskulude aruande kinnitajale on määratud asendaja, saab dokumenditeate ja kinnituse anda tema asendaja.


Hiljutised muudatused sisus

Recently UpdatedOtsing

Kuluaruandeid saab otsida (Otsi → Kuludokument → Majanduskulude aruanne)

Otsetee lisamine

Otsingu (näiteks enda struktuuriüksuse aruanded) saab lisada otseteena DHIS-i esilehele. Vt juhendit ...

Kontakt

Sisuliste küsimuste korral pöörduda rahandusosakonda:

rahandus@ut.ee, tel  737 5208.

Tehniliste probleemide korral aitab DHIS-i kasutajatugi:

dhis@ut.ee, tel 737 5606 või 737 6105.