Grupilähetus on siseriiklik lähetus, mille puhul sõidab ühes grupis vähemalt viis töötajat tööülesandeid täitma igapäevasest töökohast erinevasse asukohta. Kõigi grupina lähetuvate töötajate kulud kaetakse ülikoolile esitatud ostuarvete alusel (nt kogu grupi sõidu- ja majutusarve jm). Grupina lähetuvad töötajad ei saa taotleda lähetusavanssi ja isiklike kulude hüvitamist. Kui töötajal tekivad endal kulud (nt bussipilet, bensiinitšekk jm), tuleb lähetuskorraldus ja -aruanne vormistada lähetuste töövoos.

Grupilähetuskorralduse lisamine 

Menüü Lisa uus - Lähetus - Grupilähetus (vt pilt)

Grupilähetuse üldandmed 

Lähetatavate lisamine

Lähetatavaid saab valida nii ühekaupa otsides välja Nimi kaudu kui ka gruppide põhiselt. Grupid on valdavalt nimetatud üksuste kaupa. See tähendab, et väljale Grupp üksuse nime trükkides pakub süsteem valikuid, mille hulgast saad valida sobiva. Märk II> lisab kõik vasakus lahtris kuvatud nimed paremal asuvasse lahtrisse. CTRL klahvi all hoides saad valida vaid osa kasutajaist ja II> märgiga parempoolsesse lahtrisse lisada. Märgiga >> saad kasutajaid ükshaaval nimekirja lisada ja sealt eemaldada. Oluline on, et grupilähetuses osalejate nimed on lisatud parempoolsesse lahtrisse.

Grupilähetuse sihtkoht, eesmärk ja lisad

Finantsallika lisamine

Finantsallikas tuleb süsteemist valida, mitte lisada copy-paste meetodil! 

Kui finantsallikas on valitud, siis klõpsa nupul Salvesta rida. Finantsallika rea saad eemaldada prügikasti ikoonile klõpsates.

Suunamise lisamine

Algata paralleelsuunamine rolliga kinnitamiseks struktuuriüksuse juhile/juhtidele (kui lähetatavad on mitmest struktuuriüksusest). Kui struktuuriüksuse juht ise osaleb ka grupilähetuses, siis ka tema vahetule juhile. Lähetatavatele pole vaja suunamist teha, neile tekib grupilähetuse salvestamisel teadmiseks tööülesandega suunamine automaatselt.