Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Grupilähetus on siseriiklik lähetus, mille puhul sõidab ühes grupis vähemalt viis töötajat tööülesandeid täitma igapäevasest töökohast erinevasse asukohta. Kõik grupilähetuses viibivate töötajate kulud kaetakse ülikoolile esitatud ostuarvete alusel (nt kogu grupi bussi- ja majutusarve jne). Grupilähetuses töötajad ei saa taotleda lähetusavanssi ja täiendavate kulude hüvitamist. Kui töötajal kaasnevad täiendavad ja isiklikud reisikulud (nt bussipilet, bensiinitšekk jne), tuleb lähetus ja -aruanne vormistada harjumuspärases lähetuste töövoos.

Grupilähetuskorralduse lisamine 

Menüü Lisa uus - Lähetus - Grupilähetus (vt pilt)

Grupilähetuse üldandmed 

Lähetatavate lisamine

Lähetatavaid saab valida nii ühekaupa otsides välja Nimi kaudu kui ka gruppide põhiselt. Grupid on valdavalt nimetatud üksuste kaupa. See tähendab, et väljale Grupp üksuse nime trükkides pakub süsteem valikuid, mille hulgast saad valida sobiva. Märk II> lisab kõik vasakus lahtris kuvatud inimesed paremal asuvasse lahtrisse. CTRL klahvi all hoides saad valida vaid osa neist ja II> märgiga parempoolsesse lahtrisse lisada. Märgiga >> saad inimesi ükshaaval nimekirja lisada ja sealt eemaldada. Oluline on, et grupilähetuses osalejate nimed on lisatud parempoolsesse lahtrisse.

Grupilähetuse sihtkoht, eesmärk ja lisad

Finantsallika lisamine

Finantsallikas tuleb süsteemist valida, mitte lisada copy-paste meetodil! 

Kui finantsallikas on valitud, siis kliki nupul Salvesta rida. Finantsallika rea saad eemaldada prügikasti ikoonile klikkides.

Suunamise lisamine

Algata paralleelsuunamine rolliga kinnitamiseks struktuuriüksuse juhile/juhtidele (kui lähetatavad on mitmest struktuuriüksusest) ja kui struktuuriüksuse juht ise osaleb ka grupilähetuses, siis ka tema vahetule juhile. Lähetatavatele pole vaja suunamist teha, neile tekib grupilähetuse salvestamisel teadmiseks tööülesandega suunamine automaatselt.