• ÕISi kaudu saavad õppekava mooduleid registreerida õppijad ise. Vajadusel saavad seda teha nende eest vastavate eriõigustega töötajad.
  • Sobivate tööülesannetega töötajad näevad ja saavad muuta õppijate valikuid õppekavas, reguleeritud on see eriõigustega.
  • Õppija valikuid õppekavas näeb ka õppija mingi õppekoha andmetesse lisatud juhendaja. Juhendaja saab enda juhendatava valikuid õppekavas vaadata vormi "Minu juhendamised" kaudu.

 

  • Õppija õppekava valikute vormile minemiseks vajutage õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Üliõpilase valikud õppekavas.
  • Avaneb õppija õppekava valikute vorm (vt joonis). Vormil on kirjas selle õppekava andmed, mille järgi õppija õpib. Kui õppijal on mitu õppekohta, siis tekib vormile rippmenüü Õppekoht, millest saab määrata sobiva õppekoha. Õppeaasta lingile vajutades avanevad vastava aasta õppekava andmed ning selle moodulite ja ainete loetelu.

Aasta õppekava on struktureeritud õppeainete moodulitest. Moodul on õppekava eesmärkide põhjal moodustatud õppeainete komplekt (erandjuhul ka üks õppeaine). Moodulid omakorda võivad jaguneda alammooduliteks. Näiteks bakalaureuseõppekava ülesehitus alates 2008/2009 õppeaastast on järgmine:

  • kaks alusmoodulit, kumbki 24 EAP (16 AP)
  • kaks suunamoodulit, kumbki 24 EAP (16 AP)
  • kaks erialamoodulit, kumbki 24 EAP (16 AP)
  • vähemalt üks valikainete moodul 12 EAP (8 AP)
  • vabaained 6-18 EAP (4-12 AP)
  • bakalaureuseeksam või bakalaureusetöö 6-12 EAP (4-8 AP)

Õppekava valikute vormil on võimalik registreerida mooduleid õppija aasta õppekavast ning bakalaureuseõppes kõrvaleriala tarvis registreerida mooduleid teistest aasta õppekavadest. Moodulid võivad olla kohustuslikud või valitavad. Valikuid ei saa teha moodulite osas, mis on aasta õppekavas märgitud kohustulikeks. Kõik need valikuvõimalused fikseerivad aasta õppekavades ära vastavate eriõigustega töötajad.

 

Õppekava valikute tegemine hõlmab lisaks järgmisi teemasid.