Eriõigused annab ÕISi kasutamiseks vastavalt töötaja ametikirjelduses fikseeritud tööülesannetele struktuuriüksuse ÕISi koordinaator.

Special rights for the use of SIS are granted by the SIS coordinator of the structural unit in accordance with the duties fixed in the job description of the employee.