• ÕISi on võimalik vastavate eriõigustega töötajatel sisestada rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe, magistri- ning doktoriõppe õppijatele määratud juhendajate (põhi- ja kaasjuhendajad) andmed. Juhendamised on kohustuslik sisestada doktoriõppe üliõpilastele.
  • Selleks, et isiku saaks isikuregistrist juhendajaks lisada, peab tal olema ülikooliga aktiivne suhe. Töölepingu või õppija suhte puudumisel tuleb käsitsi lisada õppeülesande täitja suhe.
  • Õppijale määratud juhendajad saab ÕISi sisestada õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil vastava õppekoha andmetesse.
  • Kui õppijal on hetkel juhendaja olemas ja tema andmed on ÕISi sisestatud, näete juhendaja nime õppija vastava õppekoha andmete väljal Juhendajad.
  • Õppija kõigi selle õppekoha juhendamiste (näiteks juba lõppenud juhendamiste) vaatamiseks ja uute juhendamiste vaatamiseks vajutage lingile Juhendajad. Avaneb vorm Juhendajad (vt joonis). Olemasoleva juhendamise muutmiseks vajutage nupule Muuda.

  • Uue juhendaja andmete lisamiseks vajutage nupule Lisa juhendaja (vt joonis).

  • Avaneb juhendaja lisamise vorm (vt joonis). Tasemeõppe üliõpilasel  ja eksternil on need erinevad. Üliõpilastele ei ole võimalik põhijuhendajale lõppkuupäeva märkida. Eksternidele ei ole võimalik juhendamise lõppu märkimata jätta.

  • Juhendamise alguskuupäevaks ei ole võimalik märkida õppe alguskuupäevast varasemat kuupäeva. Nt kui õppija õppe algus on 01.09.2010, siis juhendamise alguskuupäevaks ei ole võimalik märkida 31.08.2010.
  • Juhendamise lõppkuupäevaks ei ole võimalik märkida õppe lõpukuupäevast hilisemat kuupäeva. Nt kui õppija õppe lõpp on 31.08.2010, siis juhendamise lõppkuupäevaks ei ole võimalik märkida 01.09.2010.
  • Ülevaate juhendamiste algus- ja lõppkuupäevade märkimisest saate järgmisest tabelist.

Õppija liik

Juhendaja liik

Juhendamise algus

Juhendamise lõpp

Üliõpilane

põhijuhendaja

Õppe alguskuupäevaga võrdne või hilisem.

Õppe lõpukuupäevaga võrdne või varasem.
Kasutajal ei ole võimalik lõppkuupäeva ise märkida.
Määratakse automaatselt uue põhijuhendaja sisestamisega või eksmatrikuleerimise korralduse registreerimisega.
Lõppkuupäeva on võimalik muuta.

Üliõpilane

kaasjuhendaja

Õppe alguskuupäevaga võrdne või hilisem.

Õppe lõpukuupäevaga võrdne või varasem.
Määratakse automaatselt eksmatrikuleerimise korralduse registreerimisega.
Kasutajal on lõppkuupäeva märkimine vajalik ainult siis, kui juhendamine on lõppenud ja see lõpeb enne eksmatrikuleerimist.

NB! Kui kaasjuhendaja vahetub, tuleb eelmisele kaasjuhendajale märkida juhendamise lõppkuupäev.
Lõppkuupäeva on võimalik muuta.

Ekstern

põhijuhendaja

Õppe alguskuupäevaga võrdne või hilisem.

Õppe lõpukuupäevaga võrdne või varasem.
Määratakse automaatselt uue põhijuhendaja sisestamisega või eksmatrikuleerimise korralduse registreerimisega.

NB! Kui ekstern ei lõpeta (ei vormistata korraldust: eksternina lõpetamine), tuleb lõppkuupäev kasutajal märkida. Seega on soovitav see märkida kohe juhendamise sisestamisel.
Lõppkuupäeva on võimalik muuta.

Ekstern

kaasjuhendaja

Õppe alguskuupäevaga võrdne või hilisem.

Õppe lõpukuupäevaga võrdne või varasem.
Määratakse automaatselt eksmatrikuleerimise korralduse registreerimisega.

NB! Kui kaasjuhendaja vahetub, tuleb eelmisele kaasjuhendajale märkida juhendamise lõppkuupäev.
NB! Kui ekstern ei lõpeta (ei vormistata korraldust: eksternina lõpetamine), tuleb lõppkuupäev kasutajal sisestada. Seega on soovitav see märkida kohe juhendamise sisestamisel.
Lõppkuupäeva on võimalik muuta.

  • Määrake juhendaja lisamise vormil juhendaja liik (põhi- või kaasjuhendaja), otsige isikuregistrist juhendaja ja märkige juhendamise alguskuupäev, eksternide korral ka juhendamise lõppkuupäev, nõukogu otsuse kuupäev ning salvestage andmed.

Kui juhendaja andmed on õppija õppekoha juurde lisatud, siis lisades selle õppija individuaalsesse kaitsmisprotokolli, täidetakse protokolli väli Juhendaja automaatselt.


SEOTUD TEEMAD

Juhendajate andmete vaatamine