Õppekoht on õppetöö ajalise ja finantsilise arvestuse ühik. Õppekoht tekib õppijale tema immatrikuleerimisel, eksternina sooritajaks määramisel, täiendusõppijaks õppima vormistamisel vms. Õppekoha kestuse ajal on õppijal TÜga aktiivne suhe, mis annab aluse ka õppeinfosüsteemi (ÕISi) kasutamiseks. Õppekoha andmed on struktuuriüksus, õppeaste, õppekava, õppuri liik, õppevorm, õppekoormus, finantseerimise liik, kas isik hetkel õpib (jah või ei), õppekoha algus, õppe lõpukuupäev ning olekutega (põhi- ja kõrvalolekud) seotud andmed. Õppekohti võib ühel õppijal olla ka mitu, nt eri õppeastmete, täiendusõppe õppija õppekoht jms. Kui õppekohti on mitu, siis sobiva õppekoha avamiseks tuleb vajutada õppekohtade alajaotuse all veerus Õppekava õppekava või täiendusõppeprogrammi nimetuse lingile.

Õppekoha andmed on ÕISis näha õppija üld- ja õppekohtade andmete vaatamise vormil (vt joonis).