Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Note

Vastavalt ainekava õppeaine versiooni olekule ja kasutaja õigustele varieerub väljade hulk, mida ainekavas õppeaine versiooni andmetes on võimalik muuta.


Info

Semestriks avalikustatud õppeaineinfot saab pärast kinnitamist muuta õppeainesse registreerunud üliõpilaste nõusolekul, mis on esitatudkirjalikku esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (ÕKE p 13).


Ainekava Õppeaine versiooni infos muudatuste tegemiseks avage ainekava õppeaine versiooni vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Muuda ainekava põhiandmeid (vt joonis).

Ekraanil avaneb ainekava õppeaine versiooni muutmise vorm. Tehke andmetes vajalikud parandused ja vajutage nupule Salvesta. Väljade täitmise kohta lugege vajadusel täpsemalt peatüki "Ainekava väljade iseloomustus ja täitmine" alapeatükkidest.

Info

Kui osaliselt või täielikult veebipõhine ainekavaõppeaine versioon on seotud Moodle'i kursusega, tuleb veebipõhise õppe tühistamiseks (kui aine ei toimu veebipõhiselt) esmalt kustutada seos Moodle'i kursusega.


...

SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud