Iga ainekava vormistatakse mingiks kindlaks õppeaastaks ja semestriks ning mingile kindlale õppevormile.

Määrake ainekava lisamise või muutmise vormil vastavatest rippmenüüdest (vt joonis) õppeaasta, semester ja õppevorm. Õppevormi osas on võimalikud valikud päevaõpe, sessioonõpe ja täiendusõpe.

Ainekava õppeaasta, semester ja õppevorm kajastuvad ka ainekava lingis (vt joonis).