Olekutest sõltub, mil määral eri kasutusõigustega isikud näevad ja saavad muuta aine üldandmeid ja nende ainekavu.

Aine üldandmed ja ainekavad võivad olla ÕISis järgmistes olekutes.

  • Olek Loomisel (lühend L) – esimene olek pärast uute üldandmete või ainekava info salvestamist. Loomisel olekus üldandmed ja ainekava on nähtav ainult selle sisestajale ja vastavate eriõigustega kasutajatele. Selles olekus üldandmeid ja ainekavade kõiki välju saab muuta ning üldandmeid ja ainekavu on võimalik kustutada. Üldandmetele saab luua ainekavu.
  • Olek Sisekasutuses (lühend Sise) on aine üldandmete ja ainekava järgmine olek. Selles olekus üldandmete ja ainekava andmed on kättesaadavad struktuuriüksuse kasutajatele ning õppejõududele. Üldandmetele saab luua ainekavu. Üldandmeid saab kasutada õppekavade ja ainekava andmeid tunniplaani moodulis.
  • Olek Kinnitatud on aine üldandmete ja ainekava järgmine olek. Kinnitamise järel muutuvad üldandmed ja ainekavad nähtavaks kõigile ÕISi kasutajatele. Kinnitatud olekust tagasi sisekasutusse saab aine üldandmeid viia vaid juhul, kui ainel ei ole kinnitatud ainekavu, see pole seotud tulemustega ning seda pole lisatud õppekavasse. Kinnitatud ainekava saab tagasi sisekasutusse viia vaid juhul, kui ainekavale pole vormistatud tunde, seda pole avatud registreerimiseks, ainekavaga pole seotud tulemusi, ainekava pole hinnatud ning see ei ole kinnitatud aruandes.
  • Olekusse Suletud saab aine viia, kui seda enam ei loeta. Vaikimisi ei näidata suletud aineid ainete nimekirjades. Suletud ainet on võimalik hiljem taasavada. Ainekavu ei saa suletud olekusse viia.

Aine olekud on kirjas aine nimetuse järel sulgudes (vt joonis). Kui aine on kinnitatud, siis oleku tähist nimetuse järel ei näidata.

Ainekava olekud on kirjas ainekava nimetuse lingis (vt joonis). Kui ainekava on kinnitatud, siis oleku tähist ainekava lingis ei näidata.


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete viimine sisekasutusse
Aine üldandmete sisekasutuse tühistamine
Aine üldandmete kinnitamine
Aine üldandmete kinnituse tühistamine
Aine üldandmete sulgemine
Aine üldandmete taasavamine
Ainekava viimine sisekasutusse
Ainekava sisekasutuse tühistamine
Ainekava kinnitamine
Ainekava kinnituse tühistamine