Vaikimisi on ainekava väljal Hindamine (vt joonis) see hindamisskaala, mis on aine üldandmetes väljal Lõpphindamine, vajadusel muutke seda ainekava lisamise või muutmise vormil.

Ainekava hindamisest oleneb, millises hindamise süsteemis saab eksami- või kaitsmisprotokollis hinde määrata.

Pärast ainekava kinnitamist ning sellele tunniplaani koostamist ja/või aine avamist registreerumiseks ei ole võimalik hindamist enam muuta.