Vastavalt õppeaine versiooni olekule ja kasutaja õigustele varieerub väljade hulk, mida õppeaine versiooni andmetes on võimalik muuta.

Semestriks avalikustatud õppeaineinfot saab pärast kinnitamist muuta õppeainesse registreerunud üliõpilaste nõusolekul, mis on esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (ÕKE p 13).


Õppeaine versiooni infos muudatuste tegemiseks avage õppeaine versiooni vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Muuda ainekava põhiandmeid (vt joonis).

Ekraanil avaneb õppeaine versiooni muutmise vorm. Tehke andmetes vajalikud parandused ja vajutage nupule Salvesta. Väljade täitmise kohta lugege vajadusel täpsemalt peatüki "Ainekava väljade iseloomustus ja täitmine" alapeatükkidest.

Kui osaliselt või täielikult veebipõhine õppeaine versioon on seotud Moodle'i kursusega, tuleb veebipõhise õppe tühistamiseks (kui aine ei toimu veebipõhiselt) esmalt kustutada seos Moodle'i kursusega.SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud