Vaikimisi on ainekava maht sama, mis on aine kogumaht. Kui aine toimub mitmel semestril, tuleb ainele vormistada igaks selle toimumise semestriks erineva osaga ainekava. Sellisel juhul tuleb igale osale eraldi määrata ka ainepunktide arv, mille aine kuulaja vastava osa läbimise järel saab.

Määrake ainekava lisamise või muutmise vormil Osa, maht rippmenüüst (vt joonis) ainekava osa ja sisestage selle maht. Mahu saate sisestada ka komakohtadega. Maht peab olema 0,25-kordne (näiteks 2 EAP, 3,75 EAP, 1,5 EAP, 5,25 EAP vms). Mahu välja võite jätta täitmata, sellisel juhul on tegemist määramata mahuga ainekavaga. Määramata mahuga ainekava korral on võimalik määrata igale protokolli lisatule erinev antud punktide arv.

Ainekava osa tähis ja maht kajastuvad ka ainekava lingis (vt joonis).