Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui Sul on mõni teema või küsimus, mis siia lehele sobib, saada see arvutiabile.

If you know a topic or a question that should be covered on this page, please send it to the IT helpdesk. 


Korduma kippuvad küsimused / Frequently asked questions Vastused / Answers
1

Kust ma saan abi ja juhiseid? / Where can I get help and guidance?


2

Kuidas on korraldatud õppetöö eriolukorras? / How have studies been organised in the emergency situation? 


3

Milliseid ülikooli infosüsteemi rakendusi ma pean tundma? / Which applications of the UT information system should I know? 


4

Milliseid vahendeid ma õppetöös osalemiseks vajan? / What equipment do I need for distance learning? 

 • Enamiku Tartu Ülikooli infosüsteemi rakenduste kasutamiseks piisab internetti ühendatud arvutist ja veebilehitsejast
 • Enamikku Tartu Ülikooli rakendustest saab kasutada mobiilses nutiseadmes
 • Videokõnelusteks, veebiseminarideks ja loengute salvestamiseks on vaja mikrofoni, kõrvaklappe ja kaamerat.
 • Ülikoolipere rohkem kui 17 000 liikmel on õigus kasutada MS Office 365 rakendusi pilvepõhiselt või laadida rakendus kuni viide arvutisse. Juhised MS Office 365 kasutajaks registreerimiseks ja tarkvara paigaldamiseks leiad siit: Microsoft Office 365 Educationi paigaldamine

 • For most applications of the UT information system, you only need a computer connected to the internet and a web browser. 

 • Most UT applications can be also used in a smart mobile device. 

 • For video calls, online seminars and recording of lectures you need a microphone, headphones and a camera. 

 • All university members (more than 17,000) can use the applications of MS Office 365 online or download the application to up to five computers. Guidelines on how to become a user of MS Office 365 and to get the software: Installing Microsoft Office 365 Education 

5

Kuidas ma leian õppematerjale? / Where can I find study materials? 


6

Kus ma saan hoida oma faile? / Where can I keep my files? 

 • Parim koht oma failide haldamiseks on Microsoft Onedrive, mis võimaldab ülikooli tudengil pilves hoida kuni 1 TB jagu dokumente.

 • The best solution for file management is Microsoft Onedrive, giving UT students up to 1 TB of cloud storage space. 
7

Kuidas ma saan kasutada Teamsi ja teisi Microsoft Office 365 rakendusi? / How can I use Teams and other Microsoft Office 365 applications? 


8

Kuidas ma saan ülikooli kasutajatunnuse? / How can I get the UT username? 

 • Ülikooli kasutajakonto luuakse automaatselt kõigile töötajatele ja üliõpilastele
 • Üliõpilane saab kasutajatunnuse üheks aastaks. See pikeneb automaatselt iga uue õppeaasta algul, kui Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis on üliõpilase isikuandmetes märge, et ta õpib edasi
 • Lisateavet kasutajakonto loomise kohta saab arvutiabi telefonil +372 737 5500 (5500) või e-posti aadressil arvutiabi@ut.ee
 • Vt ka Kasutajakonto kehtivus ja Sisenemine TÜ infosüsteemidesse

 • The UT user account is created automatically for all staff and students 

 • Students get the UT account for one year. The account's period of validity will be extended at the beginning of every academic year, if it is noted in the Study Information System that the student is continuing studies. 

 • For more information on creating the user account, contact the IT helpdesk by calling +372 737 5500 (5500) or sending an e-mail to arvutiabi@ut.ee 

 • See also Period of validity of user account and Access to UT information systems 

9

Kuidas ma saan parooli vahetada? / How can I change the password? 


10

Kas ja kuidas ma saan TÜ e-posti aadressi? / How can I get a UT e-mail address? 


11

Kuidas suunata oma e-kirju ülikooli välisele aadressile? / How to forward my ut.ee e-mails to an external e-mail address? 


12

Kuidas ma saan enda (kodu)arvutisse ja nutiseadmesse Microsoft Office 365 tarkvara? / How to get Microsoft Office 365 software to my (home) computer and smart device? 

 • Ülikoolipere rohkem kui 17 000 liikmel on õigus kasutada MS Office 365 rakendusi pilvepõhiselt või laadida rakendus kuni viide arvutisse.
 • Juhised MS Office 365 kasutajaks registreerimise ja tarkvara paigaldamise kohta leiad siit: Microsoft Office 365 Educationi paigaldamine
 • Office’i rakendused on olemas ka Apple’i ja Androidi nutiseadmetele ja need saab alla laadida asjaomastest rakenduste poodidest
 • Office’i kasutuselevõtul sisesta enda kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee

 • All university members (more than 17,000) can use the applications of MS Office 365 online or download the application to up to five computers. 

 • Guidelines on how to become a user of MS Office 365 and to get the software: Installing Microsoft Office 365 Education 

 • Office applications for Apple and Android smart devices can be downloaded from corresponding app stores. 

 • When signing up as an Office user, enter your user account as username@ut.ee. 

13

Kuidas seadistada ülikooli hoonetes wifi-ühendust? / How to configure my WiFi connection in university buildings? 

 • Ülikooli hoonetes, sh ühiselamutes on võimalik kasutada akadeemilist andmesidevõrku Eduroam, mis on mõeldud Tartu Ülikooli või muu Eduroami projektiga liitunud isikutele
 • Nii Tartu Ülikooli kasutajatunnusega kui ilma selleta saab kasutada võrke Ut-public ja Campuswifi

 • The academic data network Eduroam meant for UT members or people involved with other Eduroam projects can be used at the UT buildings, including student residences 

 • The networks Ut-public and Campuswifi can be used both with and without the UT account 

14

Kuidas saab kasutada raamatukogu andmebaase? / How can I use the databases of the library? 


15

Kuidas dokumente välja printida? / How can I print documents? 

 • Tartu Ülikoolis kasutatakse printerite keskvõrgustikku, mis võimaldab tudengitel kasutada õppehoonetes asuvaid turvaprintereid.
 • Printimistööde haldus ja tasumine toimub rakenduses Print In City.
 • Vt ka Printimine

 • The UT uses a centralised network of printers, which allows students to use secure printers around the university campus. 

 • The management of print jobs and payment is done in the application Print In City.See also Printing 

16

Milline on parim tarkvara rühmatöö jaoks? / What is the best software for teamwork? 

Moodle'i kursustel on rühmatöö jaoks olemas vajalikud vahendid (nt BigBlueButtoni ruumid, rühma privaatsed foorumid, vikid). Rühmatöö jaoks saab kasutada ka MS Office 365 rakendusi:

 • Microsoft Teams on keskne meeskonnatöörakendus, kus saab salvestada faile, pidada vestlusi ja veebikoosolekuid.  Teamsis saab iga kasutaja luua ise oma meeskonna tööala, kuhu on võimalik lisada liikmeid vastavalt vajadusele. Õppejõud võib Moodle'i e-kursuse liidestada Teamsiga ning siis lisatakse e-kursusel osalejad automaatselt Teamsi töörühma liikmeks.
 • Sharepoint ja Onedrive on failide hoidlad, mis on sünkroniseeritud Microsoft Teamsi failide alaga
 • Word, Excel ja Powerpoint on kontoritarkvara, mida saab kasutada ka pilvepõhiselt veebilehitsejast või nutiseadmest

For teamwork, the applications of MS Office 365 are preferred: 

 • Microsoft Teams is a centralised teamwork tool for file management, discussions and online meetings. MS Teams allows all users to create a workspace for their team and add team members according to their needs 

 • Sharepoint and Onedrive are file repositories synchronised with the file management space of Microsoft Teams 

 • Word, Excel and Powerpoint are office software that can also be used online or from a smart device 

17

Mida pean teadma küberturbest? / What should I know about cybersecurity? 


18

Milline on hea kodukontor?