Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Ülevaade Tartu Ülikooli infosüsteemi rakendustest ja nende kasutamise juhistest.

Vaata lisaks ka Tartu Ülikooli infosüsteemid.

Meeskonnatöö

Tartu Ülikoolis on kasutusel meilivahetuse tarkvara Microsoft Office 365 Exchange Online.

Täpsemad juhised leiad juhendist E-post.

Jira on Tartu Ülikoolis on kasutusel olev tööde halduse lahendus, mis on eelkõige kasutusel IT arendusprojektides ja kasutajatoe osutamisel.

Täpsemad juhised leiad juhendist Jira - planeeri, jälgi, tarni ja raporteeri

Microsoft Teams on meeskonnatöö rakendus, mis võimaldab pidada veebiarutelusid, jagada faile või neid ühiselt toimetada ja pidada kirjalikke vestlusi.

Täpsemad juhised leiad juhendist Microsoft Teams.

Ülikoolipere rohkem kui 17 000 liikmel on õigus tasuta kasutada Microsoft 365 rakendusi pilvepõhiselt või laadida rakendus kuni viide arvutisse. 

Saadaval rakendused: 

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • OneNote
 • Publisher
 • Access

Täpsemad juhised leiad juhendist Microsoft Office 365 paigaldamine.

Microsoft Bookings on aegade broneerimissüsteem, mis võimaldab automaatselt reeglite alusel genereerida teenuse ja teenusega seotud isikutele ajad, mida teenuse kasutajad saavad veebis broneerida.

Täpsemad juhised leiad juhendist Microsoft Bookings.

Microsoft OneDrive võimaldab hoida dokumente Microsoft'i pilves. OneDrive'i salvestatud dokumente on võimalik teiste ülikooli kasutajatega jagada, et nende kallal ühiselt töötada

Microsoft Teamsi meeskonnatöös hallatavad failid on sünkroniseeritud MS Onedrive'iga.

Täpsemad juhised leiad juhendist Microsoft OneDrive.

Meililist (postiloend, list jne) on teatud inimrühma meiliaadresside loend, mille kaudu on võimalik kõigiga korraga ühe aadressi kaudu. 

Meililisti haldusliides SYMPA:  https://lists.ut.ee/

Täpsemad juhised leiad juhendist Meililistid.

Tartu Ülikooli viki ehk Arvutiabi on info- ja teadmuste kogum IT-alaste juhendite jaoks. 

Täpsemad juhised leiad juhendist Ülikooli viki.

Õppetöö

ÕIS on Tartu Ülikooli väljaarendatud õppeinfo haldamise rakendus.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:

Tartu Ülikoolis on kasutusel veebipõhiste kursuste keskkond Moodle.

Täpsemad juhised leiad juhendist Moodle juhendid.

Panopto on Tartu Ülikoolis kasutusel olev loengusalvestiste loomise keskkond. 

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:

Big Blue Button on vabavaraline veebiseminaride süsteem, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:

Tartu Ülikooli koolituskalender on ülikooli liikmeskonnale suunatud koolitustegevus, mille eesmärk on ülikooli töötajate tööalane arendamine lähtudes struktuuriüksuse ja ülikooli arengueesmärkidest.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:

Sisu@UT on mõeldud ülikooli õppe- ja teadustööga seotud veebilehestike tegemiseks.

Täpsemad juhised leiad juhendist Sisu@UT juhend.

Erasmus, Erasmus+ ja Mobiilsustoetuse informatsioon on saadaval Akadeemilise mobiilsuse digitaalses töökeskkonnas.

Täpsemad juhised leiad juhendist AKADMOB.

Sisseastujate infosüsteem (SAIS) abil saab esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse.

Täpsemad juhised leiad juhendist SAISist.

LimeSurvey on veebipõhiste küsimustike koostamise ja neile vastamise keskkond.

Täpsemad juhised leiad juhendist LimeSurvey juhend.

DreamApply on õppekohtadele kandideerimise keskkond välistudengite jaoks.

Täpsemad juhised leiad juhendist DreamApply juhend.

Teadustöö

Grandiveeb on projektide menetlemise keskkond, mis toetab ülikooli eri projektide rahastamist.

Täpsemad juhised leiad juhendist Projektide haldamise keskkond.

Grandisobitustarkvara (GST) on mõeldud kõigile Tartu Ülikooli töötajatele ja õppuritele, kellel on ligipääs Tartu Ülikooli siseveebile ja see sisaldab:

 • rahandusvõimalusi
 • tarkvara, mis sobitab ETIS-e andmete põhjal Research Professionali rahastusvõimalusi siseveebis Tartu Ülikooli kasutajatele
 • ETIS-e andmed: doktoritöö kaitsmise aasta; CERCS-i teadusvaldkonnad

Täpsemad juhised leiad juhendist Grandisobitustarkvara juhend.

Rahastamisvõimaluste andmebaas (Research Professionali rahastusvõimaluste andmebaas) on andmebaas, mis on nähtav ainult Tartu Ülikooli arvutivõrgus või siis, kui kasutajad logivad Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga sisse logides.

Täpsemad juhised leiad juhendist Pivot-RP.

Akadeemilise töötaja tööplaanis lepivad akadeemiline töötaja ja tema juht kokku töötaja tööülesanded ja tööaja jaotumise nende ülesannete vahel.

Täpsemad juhised leiad juhendist Akadeemiliste töötajate tööplaanide töövoo kasutamise juhend.

ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem, mis koondab teavet teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. ETIS on kanal erinevate taotluste esitamiseks, esitatud taotluste läbivaatamiseks ning taotluste ja projektide aruannete kinnitamiseks.

Juhtimine

Rahaveeb on finantsallika käsutajale mõeldud finantsjuhtimise rakendus.

Puhkuseveeb on puhkuste planeerimise ja haldamise keskkond.

Varaveeb on põhivara haldamise lahendus.

Sisekäibearved on sisekäibearvete halduskeskkond.

Dokumendihalduse infosüsteem (DHIS) on dokumentide haldamise ja digitaalsete töövoogude rakendus. 

DHIS funktsioonid: 

 • dokumentide haldamise ja digitaalsete töövoogude rakendus.
 • ostuarvete menetlemine.
 • käsundus- või töövõtulepingute registreerimine.
 • grupilähetuste menetlemine.
 • majanduskulude aruannete mentlemine.

Täpsemad juhised leiad järgnevatest juhenditest:

Tartu Ülikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ülikooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Ülikooli õigusaktide menetlemise keskkond on kasutusel Ülikoolide õigusaktide kavandite kooskõlastamiseks.

Täpsemad juhised leiad juhendist Õigusakti kavandi kooskõlastamine.

Statistika töölaud on Tartu Ülikooli avalik statistika visuaalses vormingus.

Lähetuskorraldused- ja aruanded on kättesaadavad lähetuskorralduste ja -aruannete vormistamise keskkonnas.

Täpsemad juhised leiad juhendist Lähetuste töövoog.

Asendajate õiguste haldamise keskkond on tööalase ametikoha asendaja määramiseks mõeldud keskkond.

Täpsemad juhised leiad juhendist Asendajate õiguste haldamise töövoog.

Toitlustusteenuse tellimise keskkond on keskkond, mille kaudu saab tellida toitlustusteenust.

Reisi broneerimise ankeet on reisipakkumiste päringute keskkond.

Hooldusraamat on kinnisvara hooldusinfo hoidmise lahendus-andmebaas, sealhulgas majade projektijooniste kogum.

Tagasisidekeskkond on keskkond töörahulolu ning tugiüksuste tööd puudutavate üleülikooliliste küsitluste jaoks.

Töötaja raha liikumine kuvab ülevaate töötajale temaga seotud maksetest (töötasu, hüvitised jm).

Personali ja rahanduse infosüsteem on personali- ja finantshalduse lahendus, mis põhineb MS Dynamics AX-l ja on paigaldatud kasutaja arvutisse.

Konverentside krediitkaardimaksete haldusliides on konverentside osalustasude krediitkaardiga maksmise lahendus.

Akadeemiliste ametikohtade konkursside keskkond on akadeemiliste ametikohtade konkursside haldamiseks mõeldud keskkond.

Veebid

Tartu Ülikooli välisveeb on Tartu Ülikooli avalik veebikeskkond.

Tartu Ülikooli siseveeb on Tartu Ülikooli sisekasutuseks mõeldud veebikeskkond, millele pääseb juurdepääs Tartu Ülikooli kasutajatunnusega.

Arvutiteaduste instituudi siseveeb on arvutiteaduse instuudi üliõpilastele ja töötajatele mõeldud siseveeb.

UTTV on Tartu Ülikooli video- ja fototeenuste veeebikeskkond.

UT ajakiri (eesti keeles) on Tartu Ülikooli ajakirja veebikeskkond.

Ülikooli veebipood on Tartu Ülikooli meenete müümine veebikeskkonnas.

Elektrooniliste valimiste keskkond on Tartu Ülikoolis kasutusel olev elektroonilise hääletamise platvorm.

Põhjalik ülevaade e-õppe võimalustest Tartu Ülikoolis.

 • No labels

This page has no comments.