Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisukord

Üldine info korralduse kohta

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldust: eksterni õpingute katkestamine kasutatakse eksterni õppekoha ennetähtaegseks lõpetamiseks.

Korralduse vormistamise etapid

Struktuuriüksuse töötaja teeb järgmised toimingud:
  1. loob korralduse (olek Korraldus loomisel)
  2. väljastab korralduse (nupp Väljasta korraldus)
  3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprodekaan teeb järgmised toimingud:

  1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)


Korralduse lisamise alustamine

Korralduse lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus ja dokumendi liigiks eksterni õpingute katkestamine (joonisel p 1) ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).

Isikute lisamine korraldusele

Korraga on võimalik eksterni õpingute katkestamine vormistada ainult ühe õppija kohta. Lugege isikute lisamisest korraldusele täpsemalt peatükist "Isikute lisamine dokumendile õppijate registrist".

Korralduse alaliigi määramine

Määrake dokumendi alaliik (vt joonis). Vastavalt valitud alaliigile täidetakse välja Päis sisu.

Andmete lisamine ja muutmine korraldusel

Sisestage väljale Väljaarvamise kuupäev (vt joonis) esimene päev, mil ekstern enam ei õpi.

Lisainfo lisamine korraldusele

Lisainfo lisamiseks vajutage välja Lisainfo järel nupule Muuda. Sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.

Aluse määramine korraldusele

Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi aluste haldamine".

Korralduse allakirjutajate ja koostajajate määramine

Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".

Korralduse jaluse lisamine

Dokumendi jaluse teksti lisamiseks vajutage välja Jalus järel nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.

Korralduse salvestamine, olekud ja nende muutmine

  • Kui kõik vajalikud dokumendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta. Pärast salvestamist on tekib Loomisel olekus dokument.
  • Dokumendi vormistamise järgmine etapp on selle väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamine

Korralduse muutmineSEOTUD TEEMAD

Eksternina sooritajaks määramine