Eksterni staatuse võib saada vastavale õppekavale õppima asumiseks vajaliku eelneva haridustasemega isik (ÕKE Lisa 1 p 8), kuna eelneva sobiva hariduseta ei saa järgmisel astmel õpinguid alustada. Eksterni eelnev haridus peab olema sisestatud ÕISi õppija lisaandmetesse. Palun kontrollige, kas need andmed eksterni avalduselt on ÕISi lisatud! Eksterni staatuse andmise päeval edastatakse õppekoha ja hariduse andmed ka EHISesse.

 • Isik vormistatakse eksterniks prodekaani korraldusega eksternina sooritajaks määramine.
 • Korralduse registreerimisel saadetakse isikule automaatselt teavitus selle kohta, et ta on eksternina sooritajaks määratud ning isikule tekib eksterni õppekoht.
 • Kui isik eksterni õpingud katkestab, vormistatakse see korraldusega eksterni õpingute katkestamine. Kui isik eksternina lõpetab, vormistatakse eksternina lõpetamise korraldus.
 • Kui eksternina sooritajaks määrataval isikul ei ole Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnust, saadetakse korralduse kinnitamisel teavitus Arvutiabisse. Selle tulemusel loob IT-osakond kasutajatunnuse ja saadab selle koos parooliga eksterni e-postile, mille ta on õppima tulemise avaldusele märkinud ja mille on valdkonna töötaja ÕISi sisestanud. Kui eksternil puudub ÕISis e-posti aadress, pole kasutajatunnuse ja parooli edastamine võimalik ja sel juhul küsivad valdkonnad/õppijad neid ise arvutiabi@ut.ee.
 • Kui kasutajatunnus on juba olemas, siis sellest eksternist ei teavitata arvutiabi. Vt juhiseid, kui parool on ununenud.


Korralduse lisamiseks:

 • määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus
 • dokumendi liigiks eksternina sooritajaks määramine (joonisel p 1)
 • vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2)

 • Avaneb isiku otsingu vorm. Isikut otsitakse isikuregistrisse lisatud isikute hulgast. Kui te isikut ei leia, tuleb ta esmalt isikuregistrisse lisada ja siis korralduse vormistamist jätkata.
 • Leitud isiku valimiseks dokumendile vajutage tema nime lingile. Seejärel avaneb korralduse lisamise vorm (vt joonis).
 • Määrake dokumendi alaliik (joonisel p 1).
 • Määrake üksus, õppevorm, aasta õppekava versioon, õppeaste ja õppekava, mille järgi ekstern õppima hakkab (joonisel p 2).
 • Sisestage periood, mil isik eksternina õpib (joonisel p 3).
 • Vajadusel sisestage lisainfo (soorituste sisu, õppeteenustasu) (joonisel p 4). Sisestatud lisainfo ilmub seejärel dokumendi päisesse.
 • Kui õppija tuleb eksternina jätkama mõnd oma varasemat õppekohta (sh sama aasta õppekava versiooni), siis valige real Jätkatav õppekoht jätkatav õppekoht (joonisel p 5).
 • Õppetöö asukoht on võimalik ja tuleb määrata rakenduskõrghariduse õppekaval Ettevõtlus ja projektijuhtimine (3255) õppijatele (õppetöö Pärnus või õppetöö Narvas) ning õppekavadel, mille koordineeriv haldaja on SVOI õigusteaduskond, õppijatele (õppetöö Tartus või õppetöö Tallinnas).
 • Koordineeriv instituut (joonisel p 6) on automaatselt täidetud õppekava koordineeriva haldava instituudiga. Erandid:
  • Koordineeriv instituut jääb tühjaks, kui õppekava koordineeriv haldaja on valdkond, nt Arstiteadus (118617) õppekaval.
  • Ettevõtlus ja projektijuhtimine (3255) õppekaval määratakse instituut korraldusel valitud Õppetöö asukoha järgi. Kui õppetöö asukoht on Pärnu, siis instituut Pärnu kolledž. Kui õppetöö asukoht on Narva, siis Narva kolledž.
  • Haridusteadus (80338) õppekaval kui ekstern võetakse õppima sotsiaalteaduste valdkonda (SV), siis kuvatakse instituut õppekava koordineeriva haldaja järgi. Kui ekstern võetakse õppima loodus- ja täppisteaduste valdkonda (LT), siis tuleb korralduse koostajal sobiv instituut valida rippmenüüst.

  • Kui meditsiiniteaduste valdkonna (MV) doktoriõppe õppekaval ei ole õppekava koordineeriv haldaja instituut, siis tuleb korralduse koostajal instituut (kohustuslik väli) valida rippmenüüst, sest instituut määratakse doktorandi põhijuhendaja instituudi järgi.

  • Loodus- ja täppisteaduste valdkonna (LT) doktorantide korral tuleb korralduse koostajal sobiv instituut (kohustuslik väli) valida rippmenüüst, sest instituut määratakse doktorandi põhijuhendaja instituudi järgi.

 • Vajadusel saate sisestada korraldusele lisainfo. Selleks vajutage väljal Lisainfo nupule Muuda, sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi aluste haldamine".
 • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja ja Dokumendi koostaja rippmenüüst dokumendi koostaja. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".
 • Dokumendi jaluse teksti täiendamiseks vajutage väljal Jalus nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Korraldus salvestamiseks vajutage korralduse lisamise vormi alaservas nupule Salvesta. Tekib loomisel olekus korraldus.
 • Järgmiseks sammuks on korralduse väljastada ja DHISis kinnitamine.SEOTUD TEEMAD

Eksterni õpingute katkestamine

Eksternina lõpetamine