Selle dokumendi vormistamine on analoogne dokumendi "Prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega - eksmatrikuleerimine seoses lõpetamisega" vormistamisega, sh on eksternina lõpetamise kuupäev aktuse kuupäev (väljaspool lõpetamiste perioodi kuupäev ca nädal pärast kaitsmist) ja korralduse kinnitamisel saadetakse isikule automaatne teavitus.

Esildise lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel:

  • dokumendi tüübiks prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega ja dokumendi liigiks eksternina lõpetamine (joonisel p 1)
  • ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2)