Õppejõu rolli valimine - Choosing a Role of Lecturer

Õppejõu töölaud - Lecturer dashboard

Õppejõu tunniplaan

Hinded - Grades

Õppeaine tagasiside vaatamine - Viewing of the course feedback

Moodle'i seoste haldamine - Managing Moodle links

Teate saatmine aine kuulajatele ja järjekorras olijatele - Sending a message to registered students and to students in the waitinglist

Õppeaine registreeringute haldamine - Managing registrations for course version

Õppeainete haldamine - Managing courses

  • No labels