Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Note

Please find the English version here: UT information system applications.


Table of Contents

Sissejuhatus

Ülevaade Tartu Ülikooli infosüsteemi rakendustest ja nende kasutamise juhistest.

Meeskonnatöö


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1E-postMeilivahetuse tarkvara MS O365 Exchange OnlineE-post
2JiraTööde halduse lahendus. Kasutusel IT arendusprojektides ja kasutajatoe osutamiselJira - planeeri, jälgi, tarni ja raporteeri
3Microsoft TeamsMeeskonnatöö rakendus, mis võimaldab pidada veebiarutelusid, jagada faile või neid ühiselt toimetada ja pidada kirjalikke vestlusiMicrosoft Teams
4Tasuta Microsoft Office 365
 • Kontoritarkvara rakendused: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, Onedrive, Planner jpm
 • Ülikoolipere rohkem kui 17 000 liikmel on õigus kasutada MS Office 365 rakendusi pilvepõhiselt või laadida rakendus kuni viide arvutisse

Microsoft Office 365 paigaldamine

Kaheastmelise autentimise aktiveerimine Microsoft 365-s

Kaheastmelise autentimise seadistamine SMS-iga

5Microsoft Bookings
 • Microsoft Bookings on aegade broneerimissüsteem, mis võimaldab automaatselt reeglite alusel genereerida teenuse ja teenusega seotud isikutele ajad, mida teenuse kasutajad saavad veebis broneerida
Microsoft Bookings - aegade broneerimise lahendus
6Onedrive ja Sharepoint
 • Microsoft OneDrive võimaldab hoida dokumente Microsofti pilves. OneDrive'i salvestatud dokumente on võimalik teiste ülikooli kasutajatega jagada, et nende kallal ühiselt töötada
 • Microsoft Teamsi meeskonnatöös hallatavad failid on sünkroniseeritud MS Onedrive'iga
Microsoft OneDrive kasutamine
7Meililistiteenus lists.ut.eeMeililist (postiloend, list jne) on teatud inimrühma meiliaadresside loend, mille kaudu on võimalik kõigiga korraga ühe aadressi kaudu Meililistid
8WikiInfo- ja teadmushaldus veebipõhiste ristviidatud artiklite kauduWiki tööala loomine wiki.ut.ee-s


Õppetöö


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1

Õppeinfosüsteem

 • Tartu Ülikooli väljaarendatud õppeinfo haldamise rakendus
 • Õppijad kasutavad ÕIS2 keskkonda
 • Õppejõud kasutavad ÕIS1 keskkonda
2MoodleVeebipõhiste kursuste keskkond

Moodle juhendid

3

Panopto

Loengusalvestiste loomise keskkond
4

Big Blue Button

Vabavaraline veebiseminaride süsteem, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga

5

Tartu Ülikooli koolituskalender

Sisekoolituste kalenderKoolituskalender
6

Sisu@UT

Sisu@UT on mõeldud ülikooli õppe- ja teadustööga seotud veebilehestike tegemiseksSisu@UT juhend
7

Akadeemilise mobiilsuse keskond

Akadeemilise mobiilsuse digitaalne töökeskkondAKADMOB
8

Sisseastujate infosüsteem (SAIS)

SAIS-i abil saab esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesseSAISist
9

LimeSurvey

Veebipõhiste küsimustike koostamise ja neile vastamise keskkondLimeSurvey juhend
10

DreamApply

Õppekohtadele kandideerimise keskkond välistudengite jaoks
DreamApply juhend


Teadustöö


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1GrandiveebProjektide menetlemise keskkond, mis toetab ülikooli eri projektide rahastamistProjektide haldamise keskkond
2Grandisobitustarkvara (GST)
 • Rahandusvõimalused
 • Tarkvara, mis sobitab ETIS-e andmete põhjal Research Professionali rahastusvõimalusi siseveebis Tartu Ülikooli kasutajatele
 • ETIS-e andmed: doktoritöö kaitsmise aasta; CERCS-i teadusvaldkonnad
Grandisobitustarkvara juhend
3Rahastamisvõimaluste andmebaas
 • Research Professionali rahastusvõimaluste andmebaas
 • Andmebaas on nähtav ainult Tartu Ülikooli arvutivõrgus või siis, kui kasutajad logivad Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga sisse
Pivot-RP
4Akadeemiliste töötajate tööplaanidAkadeemilise töötaja tööplaanis lepivad akadeemiline töötaja ja tema juht kokku töötaja tööülesanded ja tööaja jaotumise nende ülesannete vahelAkadeemiliste töötajate tööplaanide töövoo kasutamise juhend
5

TÜ raamatukogu andmebaasid

Tartu Ülikooli raamatukogu veebikeskkond

6Eesti Teadusinfosüsteem ETIS
 • ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem, mis koondab teavet teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta
 • ETIS on kanal erinevate taotluste esitamiseks, esitatud taotluste läbivaatamiseks ning taotluste ja projektide aruannete kinnitamiseks


Juhtimine


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1RahaveebFinantsallika käsutajale mõeldud finantsjuhtimise rakendus
2PalgaveebTöötajate palgaandmed
3PuhkuseveebPuhkuste planeerimise ja haldamise keskkondPuhkuseveebi juhend
4VaraveebPõhivara haldamise lahendus
5SisekäibearvedSisekäibearvete haldus
6Dokumendihalduse infosüsteem (DHIS)
 • Dokumentide haldamise ja digitaalsete töövoogude rakendus
 • Ostuarvete menetlemine
 • Käsundus- või töövõtulepingute registreerimine
 • Grupilähetuste menetlemine
 • Majanduskulude aruannete mentlemine
7Avalik dokumendiregister

Tartu Ülikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ülikooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega


8Ülikooli õigusaktide menetlemineÜlikoolide õigusaktide kavandite kooskõlastamineKavand
9

Statistika töölaud

Tartu Ülikooli avalik statistika visuaalses vormingus
10Lähetuskorraldused- ja aruandedLähetuskorralduste ja -aruannete vormistamise keskkondLähetuste töövoog
11Asendajate õiguste haldamineAsendatava (juht, finantsallika käsutaja) äraolekul tema asendaja juurdepääsu haldamineAsendajate õiguste haldamise töövoog
12Toitlustusteenuse tellimise keskkondToitlustusteenuse tellimise keskkond
13Reisi broneerimise ankeetReisipakkumiste päringute keskkond
14HooldusraamatKinnisvara hooldusinfo hoidmise lahendus-andmebaas, sealhulgas majade projektijooniste kogum
15TagasisidekeskkondKeskkond töörahulolu ning tugiüksuste tööd puudutavate üleülikooliliste küsitluste jaoks
16Töötaja raha liikumineÜlevaade töötajale temaga seotud maksetest (töötasu, hüvitised jm)
17Personali ja rahanduse infosüsteem

Personali- ja finantshalduse lahendus, mis põhineb MS Dynamics AX-l ja on paigaldatud kasutaja arvutisse


18

Konverentside krediitkaardimaksete haldusliides

Konverentside osalustasude krediitkaardiga maksmise lahendusKonverentside krediitkaardimaksete süsteemi kasutusjuhend
19Akadeemiliste ametikohtade konkursidAkadeemiliste ametikohtade konkursside haldus


Veebid


NimiLühikirjeldusViide juhenditele
1Tartu Ülikooli välisveebTartu Ülikooli avalik veebikeskkond
2Tartu Ülikooli siseveebTartu Ülikooli sisekasutuseks mõeldud veebikeskkond, millele pääseb juurdepääs Tartu Ülikooli kasutajatunnusega.
3UTTVTartu Ülikooli video- ja fototeenuste veeebikeskkond
4

Muuseumite veebilehed


5

UT ajakiri (eesti keeles)

Tartu Ülikooli ajakirja veebikeskkond
6

Ülikooli veebipood

Tartu Ülikooli meenete müümine veebikeskkonnas
7

Elektrooniliste valimiste keskkond

Tartu Ülikool kasutab valimisel elektroonilise hääletamise platvormi Tivi (tivi.io)
8

E-õppe võimalused

Põhjalik ülevaade e-õppe võimalustest Tartu Ülikoolis