Info ja abi

Lähetusse mineku info ja abi (sh töövoo kasutajatoe kontaktid) leiate siseveebi rubriigist "lähen lähetusse".

Töövoo tutvustus
  • Lähetuste töövoog on välja arendatud lähetusdokumentide menetlemiseks lähetusse minemisel ja lähetusest naasmisel. Töövoo eesmärk on muuta lähetusdokumentide vormistamise protsess sujuvamaks, kiiremaks ja läbipaistvamaks. Dokumentide menetlemine elektroonilises töövoos vähendab dokumentide vormistamist paberil ning kooskõlastamisele ja dokumendihalduse infosüsteemi sisestamisele kuluvat tööaega.
  • Töövoog on välja töötatud lähtuvalt TÜ töölähetuseeskirjast ning vastavalt asjaajamiskorrale.
  • Töövoos saab vormistada lähetuskorralduse ja -aruande (koosneb tegevus- ja kuluaruandest).
  • Töövoog on eesti- ja ingliskeelne. Töövoo keelt saab muuta töövoo paremas ülanurgas olevale lipukesele vajutades.
Kasutamise alustamine
  • Töövoog on leitav siseveebist: Infosüsteemid - Lähetuskorraldused ja -aruanded või kirjutades veebilehe aadressi reale lahetus.ut.ee.

  • Sisse logimine toimub nagu teistessegi TÜ infosüsteemidesse. Väljumiseks vajutage paremas ülaservas nupule Välju ja valige, kas soovite liikuda mõnda teise TÜ infosüsteemi või end kõikidest TÜ infosüsteemidest välja logida.

  • Enne alustamist tutvuge ülevaatega töövoo toimimise põhimõtetest.

 

 

 

Uudised

Kuludokumendid skaneerige või pildistage (jälgides, et kõik andmed oleksid nähtavad ja loetavad) ning lisage failina kuluaruandesse.

 Elektroonilised kuludokumendid säilivad koos lähetuskorralduse ja -aruandega DHISis ning on vajadusel lihtsalt kättesaadavad nii TÜs (juhid, koordinaatorid jt) kui ka väljaspool (audiitorid, rahastajad).
Vanemad uudised

Hiljutised muudatused sisus
  • No labels