Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

ÕISi õppekavade moodul sisaldab kõikide TÜ õppekavade ja nende aasta õppekavade andmeid. Mooduli andmed on seotud peamiselt vastuvõtu-, üliõpilasolekute ning õppeainete mooduliga.

Moodulis saavad eri kasutajad teha järgmisi toiminguid:

  • sisseastujad ja teised huvilised (avalikud kasutajad) saavad tutvuda TÜ õppekavadega ilma ÕISi sisselogimata avaliku õppeinfo keskkonnas
  • üliõpilased, välisüliõpilased, külalisüliõpilased, täiendusõppijad ja eksternid ehk õppijad saavad tutvuda TÜ õppekavadega
  • vastavate eriõigustega töötajad saavada sisestada ja muuta oma üksuse õppekavade üldandmeid ja aasta õppekavade andmeid ning vaadata väljundeid

Moodulisse sisenemiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppekavad. Avaneb mooduli esileht, millel on vastavalt kasutaja õigustele valikud ja nupud toimingute tegemiseks.

Õppekavade haldamine hõlmab järgmisi teemasid ja tegevusi.

Children Display
depth1