Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppijate, nende õppekohtade ja nendega seotud dokumente hallatakse üliõpilasolekute moodulis. Andmete haldamisega tegelevad vastavate eriõigustega töötajad.

Moodulisse sisenemiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud. Õppijate üld- ja õppekoha andmete vaatamiseks ja muutmiseks vajutage avanenud mooduli esilehel nupule Tudengite haldamine.

Õppija üld- ja õppekoha andmete haldamine hõlmab järgmisi teemasid ja tegevusi.

Õppijatega seotud dokumentide haldamisest lugege vajadusel eraldi peatükist "Dokumentide haldamine".