Kõigi TÜs õpetatavate õppeainete ja nende igaks toimumise semestriks vormistatavate ainekavade andmete haldamine toimub õppeainete moodulis. Tegemist on ÕISi baasmooduliga, millest sõltub ka paljude teiste moodulite töö (vt ka joonis).

Moodulis saavad eri kasutajad teha järgmisi toiminguid.

  • Avalikud kasutajad (sisseastujad ja teised huvilised) saavad tutvuda TÜ õppeainetega (aine üldandmed, ainekavad, vastava nähtavusega õppematerjalid) ilma ÕISi sisselogimata avaliku õppeinfo keskkonnas.
  • Õppijad (üliõpilased, välisüliõpilased, külalisüliõpilased, täiendusõppijad, eksternid) saavad tutvuda TÜ õppeainetega (aine üldandmed, ainekavad, vastava nähtavusega õppematerjalid).
  • Õppejõud saavad hallate enda ainete andmeid ja nende õppematerjale ja koostada väljundeid.
  • Vastavate eriõigustega töötajad saavad hallata oma üksuse ainete üldandmete ja nende ainekavade andmeid ja õppematerjale ning koostada väljundeid.

Moodulisse sisenemiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppeained. Avaneb mooduli esileht, millel on vastavalt kasutaja õigustele valikud ja nupud toimingute tegemiseks.

Õppeainete haldamine hõlmab järgmisi teemasid ja tegevusi.