Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Olekutest sõltub, mil määral eri kasutusõigustega isikud näevad ja saavad muuta programmide üldandmeid ja nende toimumiste andmeid. Kõik programmid ja nende toimumised on ühes järgmistest olekutest.

  • Olek Loomisel on esimene olek pärast programmi üldandmete või toimumise lisamist ja salvestamist. Loomisel programmid ja toimumised on nähtavad ja muudetavad nende lisajale ning samaväärsete või suuremate õigustega kasutajatele. Kui loomisel olekus programmil ei ole toimumisi, siis on võimalik see kustutada. Järgmine toiming programmiga ja selle toimumisega on viimine sisekasutusse.
  • Oleku Sisekasutuses saavad loomisel olekus programmid ja toimumised pärast nende viimist sisekasutusse. Selles olekus programmid ja toimumised muutuvad nähtavaks vastavate õigustega teaduskonna või kolledži ning ülikooli tasandi kasutajatele. Järgmine toiming sisekasutuses programmide ja toimumistega on nende kinnitamine. Sisekasutuses üldandmeid ja nende toimumisi on võimalik viia tagasi loomisel olekusse.
  • Oleku Kinnitatud saavad sisekasutuses programmid ja nende toimumised pärast kinnitamist. Kinnitatud programmid ja toimumised on nähtavad kõikidele ÕISi kasutajatele. Kinnitatud üldandmeid ja toimumisi on võimalik teatud juhul tagasi viia sisekasutusse. Programmi ei saa viia sisekasutusse, kui sellel on kinnitatud toimumisi.
  • Oleku Suletud saavad programmid pärast seda, kui need suletakse. Programm suletakse, kui sellele koolitusprogrammil alusele enam õppetööd ei toimu. Suletud koolitusprogrammi saab uuesti avada.

SEOTUD TEEMAD

Programmi üldandmete sisekasutusse viimine
Programmi üldandmete sisekasutuse tühistamine
Programmi üldandmete kinnitamine
Programmi üldandmete kinnituse tühistamine
Programmi üldandmete sulgemine
Suletud programmi taasavamine
Toimumise viimine siseskasutusse
Toimumise sisekasutuse tühistamine
Toimumise kinnitamine
Toimumise kinnituse tühistamine