Pärast programmi üldandmete salvestamist tekib loomisel olekus programm, mis on nähtav ainult programmi sisestajale ja vastavate eriõigustega kasutajatele. Selleks et programmi näeks ka teised valdkonna taseme kasutajad, tuleb programm viia sisekasutusse. Selleks vajutage programmi üldandmetes nupule Sisekasutusse (vt joonis).