Programmi kinnitamise järel muutuvad programmi üldandmed nähtavaks kõikidele ÕISi kasutajatele. Kinnitamisel saab programm koodi. Programmi kinnitamiseks vajutage programmi üldandmetes nupule Kinnita (vt joonis).