Programmi sisekasutuse tühistamine ehk programmi viimine tagasi olekusse loomisel on näiteks vajalik siis, kui on vaja muuta programmi selliseid andmeid, mida pole võimalik muuta sisekasutuses programmi andmetes või on vaja üldandmed kustutada. Programmi sisekasutuse tühistamiseks vajutage selle üldandmetes nupule Tühista sisekasutus (vt joonis).