Programmi, mille raames enam õppetööd ei toimu, saab sulgeda. Suletud programme ei kuvata vaikimisi, kui programme otsida.

  • Programmi sulgemiseks vajutage programmi üldandmetes nupule Sulge (vt joonis).  • Ekraanil küsitakse kinnitust selle kohta, kas soovite programmi sulgeda: "Kas olete kindel, et soovite programmi sulgeda? Programm suletakse, kui seda enam ei toimu. Suletud programmi ei näidata programmide nimekirjades ning sellele pole võimalik luua uut toimumist. Programm on võimalik hiljem taas avada".
  • Sulgemiseks vajutage nupule OK (Sobib). Kui te programmi sulgeda ei soovi, vajutage nupule Cancel (Loobu).