Programmi kinnituse tühistamiseks ehk selle tagasiviimiseks sisekasutusse vajutage programmi üldandmetes nupule Tühista kinnitus (vt joonis).