Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Õppetulemuste mooduli kasutamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppetulemused. Avaneb mooduli esileht, mille ülaservas (joonisel p1) on rippmenüüd, sisestusväljad ja märkeruudud otsingutingimuste määramiseks.

Nende all on nuppude riba (joonisel p 2), millel paikneva nupu Otsi abil käivitub otsing otsingutingimustele vastavate eksami-, kaitsmis-, koodita ainete ja täiendusõppeprogrammide protokollide ekraanile kuvamiseks. Nupule Pealehele vajutades toimub liikumine ÕISi pealehele.

Lisaks on mooduli esilehel vastavalt eriõigustele järgmised nupud: