Varasemate õppetulemuste arvestamise (VÕTA) otsuste sisestamine ÕISis toimub järgmise skeemi alusel:

 

VÕTA otsuste vormistamisega on seotud järgmised teemad.