Sisestusväli koosneb kahest osast: sisestusvälja nimetusest (joonisel p 1) ja väärtuse lahtrist (joonisel p 2). Sisestusvälja nimetus on tekst, mis selgitab sisestatava väärtuse sisu. Väärtuse lahter on ette nähtud välja väärtuse sisestamiseks. Sisestusväljad on kasutusel nii andmete otsingul kui ka uute andmete sisestamisel.

Igale andmeväljale on määratud kindel tüüp (näiteks numbriväli, tekstiväli, kuupäevaväli). Juhul kui üritatakse sisestada vale tüüpi väärtust, väljastab programm vastava hoiatusteksti ning andmeid ei salvestata. Nt kuupäeva väljale ei tohi sisestada tähti ja kuupäeva formaat peab olema kujul PP.KK.AAAA, PPKKAAAA või PPKKAA. Kui kuupäev on sisestatud kuidagi teisiti, kuvatakse ekraanile hüpikaken teatega Kuupäev peab olema ühel kujudest: PP.KK.AAAA, PPKKAAAA või PPKKAA.

Teksti sisestusväljade suuremaks venitamine

Kui teksti sisestusväli tundub liiga väike ja "läbi lukuaugu" teksti lisades või muutes ei saa sellest piisavat ülevaadet, on Mozilla Firefoxi või Google Chromei kasutajatel võimalik neid suuremaks venitada. Internet Exploreris see võimalus puudub. Kui soovite näha kogu sisestatavat teksti, viige kursor välja parempoolsele alumisele nurgale ja venitage tekstiväli hiire vasakut klahvi all hoides sobivasse suurusesse (vt jooniseid).