Ühisõppekava ja ühismooduli korral toimub õppetöö nii TÜ-s kui ka partnerülikoolis. Selleks, et saaks partnerülikooli õppeainete õppetulemused lisada ÕISi, on kasutusele võetud protokolli liigid Ühisõppekava protokollid ja Ühisõppekava kaitsmisprotokollid. Faili üleslaadimise võimalus tagatakse eraldi õiguste grupiga: Ühisõppekava protokolli lisamine.

Kõik õppetulemused sisestatakse ÕISi TÜ hindesüsteemis. Järgnevas tabelis on on näiteks TTÜ ja TÜ õppetulemuste hindesüsteemi vastandus.

TTÜ

5

4

3

2

1

0

mi

A

M

A

B

C

D

E

F

mi

arv

m. arv

Ühisõppekava ainete protokollide haldamine hõlmab järgmisi teemasid ja tegevusi.