Märkeruut (vt joonis) on mõeldud teatud omaduse või parameetri valimiseks. Märkeruudu kõrval on kirjas ka seda omadust või parameetrit iseloomustav nimetus. Kui soovite, et mingit omadust võetaks arvesse (nt otsingutingimusena) täitke märkeruut sellele vajutades. Võimalik on täita ka mitu märkeruutu ehk valida mitut omadust.

Järgneval joonisel on võimalik märkeruutu täites anda märku, millist liiki tunde üksuse ainete tundide hulgast otsida. Täidetud on märkeruut tunni liigi konsultatsioon juures, seega otsitakse tundide hulgast ainult konsultatsioone.