Kõik ÕISis hallatavad dokumendid on jagatud tüüpide järgi järgmiselt:

  • korraldused (prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega, prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus ja prorektori korraldus)
  • diplom või kutsetunnistus
  • akadeemiline õiend
  • teatis
  • Tartu Ülikooli dokumentide keelekasutus peab vastama eesti kirjakeele normile (keeleseadus § 4 lg 1). St esildised ja korraldused tuleb vormistada eesti keeles, sh tohib esildistel ja korraldustel kasutada ainult eestikeelseid tiitleid.
  • Inglise keeles vormistatakse ainult need teatised, tunnistused ja akadeemilsed õiendid, mille dokumendi liigi nimetuses on märge "ingliskeelne" nt teatis õppimise kohta (ingliskeelne).


Iga dokumendi tüüp sisaldab omakorda teatud arvu erinevaid dokumendiliike, koondades sisult või protseduuriliselt sarnaseid dokumente. Dokumendi alaliigi saab määrata dokumendi lisamise vormil Dokumendi alaliik rippmenüüst (vt joonis).

Järgnevalt on esitatud loetelu dokumentidest, mida on võimalik ÕISi kaudu vormistada.

Prorektori korraldused prodekaani/dekaani esildisega:

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldused:

Prorektori korraldused:

Diplomid või kutsetunnistused:

Akadeemilised õiendid:

Teatised:


SEOTUD TEEMAD