Tartu Ülikooli ÕIS on liidestatud andmevahetuseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatava täienduskoolituste infosüsteemiga Juhan https://koolitus.edu.ee

  • Täpsem sisuline info: haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam (anne.raam@ut.ee, 737 6445).
  • ÕISiga seotud küsimuste korral pöörduge palun ois.tugi@ut.ee, 737 6615.
  • Juhaniga seotud küsimuste korral pöörduge palun juhan@tugi.edu.ee.


Kui Juhanis registreerunud on Juhanist ÕISi lisatud ja ÕISi täiendusõppijaks vormistatud, saab ÕISist Juhanisse registreerunute staatuseid uuendada.

Staatuste uuendamiseks on vajalik, et toimumisele registreerunutest on vähemalt ühel olemas üks järgmistest:

  • tühistatud õppijaks arvamine
  • õpingute katkestamine
  • protokollitud negatiivne tulemus (F, m.arv, mitteläbinud) või mitteilmunud
  • registeeritud olekus tunnistus
  • registreeritud olekus tõend

Vastasel juhul pole andmeid, mida Juhanisse uuendada.


Staatuste uuendamiseks on ÕISis täiendusõppeprogrammi toimumisele registreerunute lehel selleks nupp Uuenda registreerunute staatust Juhanis.


Andmete edastamine võtab aega, pärast nupule vajutamist alanud andmeedastuse ajal korduvalt nupule vajutamine ei tee andmete edastust kiiremaks. Kui andmed on edastatud, kuvatakse logiteade Juhanisse saadetud andmetega, nt:

Tuuli Tudeng - uuendamine õnnestus (Tühisatud)

Teele Tudeng - uuendamine õnnestus (Mitte-lõpetatud)

Triinu Tudeng - uuendamine õnnestus (Mitte-lõpetatud, T-08055-18, 24.10.2018)

Tiiu Tudeng - uuendamine õnnestus (Lõpetatud, 11441-18, 24.10.2018)


Andmeid on võimalik korduvalt edastada (kui nt kõigil ei ole korraga õppetulemus veel teada või lõpudokumendid vormistatud jms).


Juhanisse edastatakse staatus, lõpudokumendi nr, lõpudokumendi kuupäev.

Registreerunute staatused Juhanis: Registreeritud, Ootenimekirjas, Tühistatud, Mitte-lõpetatud, Lõpetatud.


Staatus edastatakse ÕISi andmete põhjal järgmiselt:

ÕISisJuhanis staatus

Kui õppijaks arvamine on tühistatud.

Selleks on korraldused:

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: täiendusõppija õppekoha tühistamine

Prorektori korraldus: immatrikuleerimise tühistamine, alaliik: täiendusõppija õppekoha tühistamine

Vt ka Täiendusõppijate dokumentide haldamine

Tühistatud

Kui õpingud on katkestatud.

Selleks on korraldused:

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija)

Prorektori korraldus: nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija)

Vt ka Täiendusõppijate dokumentide haldamine

Tühistatud
Kui protokollis on tühistamata negatiivne tulemus (F, mittearvestatud, mitteläbinud) või mitteilmunud.Mitte-lõpetatud
Kui on registreeritud olekus osalises mahus tõend.Mitte-lõpetatud
Kui on registreeritud olekus täismahus tõend.Lõpetatud
Kui on registreeritud olekus tunnistus.Lõpetatud
SEOTUD TEEMAD

Seoste haldamine täienduskoolituste infosüsteemiga Juhan

Registreerumine ainult täienduskoolituste infosüsteemis Juhan ja õppeprogramm Juhanis

Täienduskoolituste infosüsteemist Juhan registreerunute lisamine ÕISi