• Õppija õppekoht tekib korralduse registreerimise järel. Täiendusõppe puhul tekib õppekoht prodekaani või struktuuriüksuse juhi või prorektori korralduse määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks ja prodekaani või struktuuriüksuse juhi või prorektori korralduse määramine täiendusõppijaks registreerimise järel. Täiendusõppija õppekoha pikkus on fikseeritud nendel dokumentidel.
 • Eri üksustes võib olla erinev õppijaks arvamise korralduste vormistamise protsess. Mõnes üksuses vormistavad korraldusi täiendusõppega tegelevad töötajad, mõnes üksuses vormistavad korraldusi ainult dekanaadi töötajad.
 • Korraldused, millega isikud õppijaks vormistatakse (nt määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) on aluskorralduseks teatiste, tõendite, tunnistuste, tunnistuse lisade ja hinnetelehtede vormistamisel. See tähendab, et õppijaks arvamise korraldusele olevatele isikutele saab aluskorralduse alusel ühekorraga luua lõpudokumendid. Loodud dokumendid saab ka kõik ühekorraga väljastada, registreerida ja välja trükkida.

 Järgnevas tabelis on esitatud ülevaade kõikidest täiendusõppega seotud dokumentidest.

 

Täiendusõpet korraldab valdkond, instituut, kolledž või asutus

Täiendusõpet korraldab mitteakadeemiline struktuuriüksus

Õppijaks arvamine (tasemeõppes on analoogne
toiming immatrikuleerimine).

 1. Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks
 2. Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: määramine täiendusõppijaks
 1. Prorektori korraldus: määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks
 2. Prorektori korraldus: määramine täiendusõppijaks

Õppijaks arvamise tühistamine
Kasutada siis, kui isik on õppijaks arvatud ja selgub,
et ta ei alusta õpinguid (tasemeõppes on analoogne
toiming immatrikuleerimise tühistamine).

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: täiendusõppija õppekoha tühistamine

Prorektori korraldus: immatrikuleerimise tühistamine.
Alaliik: täiendusõppija õppekoha tühistamine

Õpingute katkestamine
Kasutada siis, kui isik on õppijaks arvatud, ta on alustanud
õpinguid, kuid katkestab need (tasemeõppes on
analoogne toiming eksmatrikuleerimine).

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija)

Prorektori korraldus: nimekirjast väljaarvamine (täiendusõppe õppija)

Muudatused, mille kohta ei ole eraldi korralduse liiki

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: korralduse muutmine või tühistamine.
Alaliik: korralduse muutmine või korralduse tühistamine

Prorektori korraldus: korralduse muutmine või tühistamine.
Alaliik: korralduse muutmine või korralduse tühistamine

Teatis osalemise kohta

Teatis

 1. Teatis täiendusõppes osalejale
 2. Teatis täiendusõppes osalejale (ingliskeelne)

Teatis

 1. Teatis täiendusõppes osalejale
 2. Teatis täiendusõppes osalejale (ingliskeelne)

Tunnistus

Diplom või kutsetunnistus

 1. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale
 2. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne)
 3. Tunnistus täiendusõppijale
 4. Tunnistus täiendusõppijale (ingliskeelne)
 5. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale kuni 20.05.2016 kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 6. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne) kuni 21.05.2016 kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 7. Tunnistus täiendusõppijale kuni 02.03.2017  kasutati kuni 02.03.2017
 8. Tunnistus täiendusõppijale (ingliskeelne) kuni 02.03.2017 kasutati kuni 02.03.2017

Diplom või kutsetunnistus

 1. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale
 2. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne)
 3. Tunnistus täiendusõppijale
 4. Tunnistus täiendusõppijale (ingliskeelne)
 5. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale kuni 21.05.2016 kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 6. Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne) kuni 21.05.2016 kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 7. Tunnistus täiendusõppijale kuni 02.03.2017 kasutati kuni 02.03.2017
 8. Tunnistus täiendusõppijale (ingliskeelne) 02.03.2017 kasutati kuni 02.03.2017

Hinneteleht

Tunnistuse lisa

Akadeemiline õiend

 1. Tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale
 2. Tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne)
 3. Tunnistuse lisa täiendusõppijale
 4. Tunnistuse lisa täiendusõppijale (ingliskeelne)
 5. Hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale kuni 20.05.2016 kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 6. Hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne) kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 7. Hinneteleht täiendusõppijale kuni 02.03.2017 kasutati kuni 02.03.2017
 8. Hinneteleht täiendusõppijale (ingliskeelne) kuni 02.03.2017 kasutati kuni 02.03.2017

Akadeemiline õiend

 1. Tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale
 2. Tunnistuse lisa täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne)
 3. Tunnistuse lisa täiendusõppijale
 4. Tunnistuse lisa täiendusõppijale (ingliskeelne)
 5. Hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale kuni 20.05.2016 kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 6. Hinneteleht täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne) kasutati enne 21.05.2016 lõppenud toimumise korral
 7. Hinneteleht täiendusõppijale kuni 02.03.2017 kasutati kuni 02.03.2017
 8. Hinneteleht täiendusõppijale (ingliskeelne) kuni 02.03.2017 kasutati kuni 02.03.2017
Tõend

Akadeemiline õiend

 1. Tõend täiendusõppeprogrammil osalejale

Akadeemiline õiend

 1. Tõend täiendusõppeprogrammil osalejale

SEOTUD TEEMAD

Dokumentide vormistamine
Õppijate ja õppekohtade andmed