Tartu Ülikooli ÕIS on liidestatud andmevahetuseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatava täienduskoolituste infosüsteemiga Juhan https://koolitus.edu.ee

  • Täpsem sisuline info: haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam (anne.raam@ut.ee, 737 6445).
  • ÕISiga seotud küsimuste korral pöörduge palun ois.tugi@ut.ee, 737 6615.
  • Juhaniga seotud küsimuste korral pöörduge palun juhan@tugi.edu.ee.

Registreerunute staatused Juhanis: Registreeritud, Ootenimekirjas, Tühistatud, Mitte-lõpetatud, Lõpetatud.


Juhanis registreerunute lisamiseks ÕISi on ÕISis täiendusõppeprogrammi toimumisele registreerunute lehel nupp Uuenda registreerunute nimekirja Juhanist (vt joonis).


ÕISi lisatakse registreerunud, kelle staatus Juhanis on registreeritud. Lisamise tulemusel kuvatakse logiteade:


Juhanist on registreeruja kohta võimalik ÕISi tuua järgmised andmed: Eesti isikukood, eesnimi, perekonnanimi, e-post, telefon, maksja liik (ise, juriidiline isik, füüsiline isik), registreerumise kuupäev, töökoht, Juhan registreeringu ID väärtus (vajalik selleks, et saaks ÕISist Juhanisse staatuseid uuendada).


ÕISis saab registreerumise vormil täita vajadusel andmevälju, mida Juhanis ei ole, nt Vajan koolituse läbimist tõendavat dokumenti paberil, Soovin saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist, Soovin koolituse läbimisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA) jne.


Kui registreerunud on ÕISi lisatud, siis ÕISist neid tühistada ei saa. Registreering tuleb tühistada Juhanis.


Kui pärast registreerunute ÕISi lisamist toimub Juhanis muudatusi (lisandub registreerunuid, tühistatakse registreering), siis tuleb ÕISis uuendada registreerunute nimekirja vajutades ÕISis nupule Uuenda registreerunute nimekirja Juhanist.

Andmete uuendamisel kustutatakse ÕISist registreering, kui algselt ÕISi lisatud registreeruja on Juhanis

  • tühistanud registreeringu
  • liigutatud ootenimekirja


Kui Juhanis on registreering tühistatud või liigutatud ootenimekirja ja ÕISis on registreeruja juba

  • loomisel või väljastatud olekus õppijaks arvamise korraldusel, siis tuleb esmalt see isik ÕISis korralduselt eemaldada. Seejärel uuendada Juhanist registreerunute nimekirja vajutades ÕISis nupule Uuenda registreerunute nimekirja Juhanist.
  • õppijaks arvatud, siis tuleb ÕISis vormistada vastavalt vajadusele kas õpingute katkestamine või õppijaks arvamise tühistamine (vt Täiendusõppijate dokumentide haldamine).


Vahetult enne õppijaks arvamise korralduse loomist tuleb kindlasti uuendada Juhanist registreerunute andmeid.

Pärast õppijaks arvamist ja hiljemalt enne õppetulemuste protokolli loomist kontrollige, kas registreerunute arv ÕISis ja Juhanis läheb kokku või tuleb kellegi õpingud katkestada või õppijaks arvamine tühistada.SEOTUD TEEMAD

Seoste haldamine täienduskoolituste infosüsteemiga Juhan

Registreerumine ainult täienduskoolituste infosüsteemis Juhan ja õppeprogramm Juhanis

Registreerunute staatuse uuendamine ÕISist täienduskoolituse infosüsteemi Juhan